Marktonderzoek is pas succesvol als het een wezenlijke bijdrage levert aan het aanpakken van het beleidsvraagstuk, het probleem. Hoe weet je of je, ondanks een goede probleemanalyse, ook de juiste variabelen en de verbanden tussen die variabelen onderzoekt? Baseer je hiervoor op een bewezen model en je weet het zeker! Dankzij deze modellen komen we bij complexe marketingvraagstukken snel tot de kern van een probleem en kunnen we slagvaardig advies geven of gericht onderzoek opzetten voor de ontwikkeling van effectief marketingbeleid.

In deze online workshop van 2 sessies leer je via herkenbare cases en/of je eigen concrete vraag het juiste model te kiezen, met de beste onderzoeksmethode, om de juiste vraag ook expliciet, systematisch en onderbouwd te kunnen beantwoorden.
Actie: Schrijf je nu in voor deze workshop en ontvang gratis het boek ‘Modellen voor Marketing-Insights’.

De workshop bestaat uit vier delen (is verdeeld over 2 online sessies):

  1. Modelmatig denken en de rol van het conceptuele model
  2. Modellen voor strategische beleidsbeslissingen (bijv. in het kader van de doelgroep, het merkbeeld en de positionering)
  3. Modellen voor innovatie en New Product Development
  4. Modellen voor de evaluatie en controle fase (oogpunt marktevaluatie en effectiviteit)

Ieder deel duurt ongeveer 1,5 uur en wordt afgesloten met een praktijkcase om de stof direct toe te passen.

Deze training wordt op 23 september van 10.00 tot 16.30 uur hopelijk fysiek gegeven.

Deze workshop is een uitstekend vervolg op de workshop ‘Wat is de vraag?’ van Durk Bosma en Erik de Kort. Immers, voor het beantwoorden van de vraag achter de vraag hoef je zelf het wiel niet opnieuw uit de vinden en wil je juist gebruik maken van bewezen modellen uit de praktijk en de wetenschap.

Tijdens de workshop is er ruimte om eigen onderzoeksvragen van deelnemers te behandelen.

 

Doel

  • Leer modelmatig denken om de kloof tussen de marketeer en insightprofessional te verkleinen en meer impact te genereren dan wel als marketeer de juiste insights te generen.
  • Leer het belang van een conceptueel model bij de probleemanalyse, incl. de voordelen bij de doorvertaling van de onderzoeksvraag in heldere deelvragen, naast het model als hulpmiddel bij de analyse, interpretatie en het marketingadvies.
  • Leer de belangrijkste en meest gangbare modellen voor consumentengedrag en marktonderzoek kennen en toepassen in de beroepspraktijk, met de focus op de strategische beleidsvragen, innovatie en de effectiviteit van de marketinginzet.
  • Krijg direct inzicht in welk model(-len) voor jouw nu het meest relevant zou kunnen zijn, hoe je dat op basis van welke onderzoeksmethoden zou kunnen realiseren, inclusief praktische tips & tricks.

KostenMOA-leden* € 390,– excl. BTW
VBO- en VSO-leden € 390,– excl. BTW
Niet-leden € 590,– excl. BTW
Lesmateriaal, koffie/thee & lunch zijn bij inbegrepen  

* Onder MOA-leden verstaan we een persoonlijk lidmaatschap, dus niet alleen een bedrijfslidmaatschap.

Samenvattend

Doelgroep

De workshop is interessant voor allen die betrokken zijn bij het opstellen en/of beoordelen van een plan van aanpak. Zowel bij bedrijven en onderzoeksbureaus alsook voor docenten die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten van hun studenten.

Praktische informatie

Niveau B – Enige ervaring

Deze workshop is bestemd voor professionals die enige ervaring hebben met het onderwerp.

Opbouw workshop

70 % Theorie

30 % Praktijk

Inclusief

Aantal

Minimaal 4 deelnemers

Locatie
MOA

VIDA-gebouw

Kabelweg 57, 2e verdieping

1014 BA Amsterdam

+31 20 5810710

info@moa.nl

Komt u met het openbaar vervoer of met de auto? Wilt u meer weten over parkeren?

klik hier

Voorwaarden

Bedenktermijn

Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving van de cursus. Dit geldt niet voor in-companytrainingen. Binnen deze tijd kan jouw inschrijving zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. Doe dit schriftelijk door een mail te sturen naar opleidingen@moa.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is niet mogelijk. Indien je verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven via opleidingen@moa.nl.

Softwaregebruik bij MOAcademy workshops

Indien het gebruik van een computer en specifieke software noodzakelijk is dan zal de MOA dit vooraf bij de cursusinformatie aangeven. De cursist en het bedrijf waar de cursist werkzaam is, zijn ervoor verantwoordelijk dat een licentie ook offline buiten het eigen netwerk werkzaam is. Indien licenties op concurrent users gebaseerd zijn, kan dit een probleem opleveren. Neem dan contact op met je eigen ICT-afdeling om dit probleem te verhelpen. Dit probleem speelt wat vaker bij grote bedrijven. Indien er binnen jouw organisatie geen ICT-afdeling aanwezig is kan je er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat het gebruik van de software buiten het eigen netwerk geen probleem zal opleveren. Een oplossing om dit probleem te omzeilen is om een privé-laptop te gebruiken met een proefversie van de software, dan weet je zeker dat het programma zal gaan werken voor de duur van de proeftijd.

MOA verwerkt persoonsgegevens voor MOAcademy’s. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement van de MOA van toepassing.

Ook de laatste bytes ontvangen?