";

Een marketingvraag kun je pas echt beantwoorden als je hierbij gebruik maakt van de juiste onderzoeksmethode en het juiste model. Ze zorgen dat je snel tot de kern van een probleem kunt komen om slagvaardig advies te geven of gericht onderzoek kunt opzetten voor de ontwikkeling van effectief marketingbeleid.

In deze workshop leer je via herkenbare cases en/of je eigen concrete vraag hoe je uit het beschikbare aanbod bij iedere marketingvraag het juiste model kiest en welke onderzoeksmethode je daarbij het best kunt gebruiken om die vraag ook expliciet, systematisch en onderbouwd te kunnen beantwoorden.

De workshop bestaat uit vier blokken:  

  1. modelmatig denken en de rol van het conceptuele model; 
  2. modellen voor strategische beleidsbeslissingen bijvoorbeeld in het kader van de doelgroep, het merkbeeld en de positionering; 
  3. modellen die worden gehanteerd bij innovatie en New Product Development
  4. en tenslotte modellen voor de evaluatie en controle fase met het oogpunt op marktevaluatie en effectiviteit. 

Elk blok wordt in circa 1,5 uur behandeld, waarbij het laatste halfuurtje met een praktijkcase in kleine teams wordt afgesloten, zodat je de stof ook leert toepassen en de eigen onderzoeksvraag voldoende aan bod kan komen. 

Deelnemers kunnen een eigen, actuele onderzoeksvraag meenemen, die tijdens de workshop zal worden behandeld. Mochten er meer dan 4 eigen onderzoeksvragen door deelnemers worden ingebracht, dan zullen de eigen onderzoeksvragen worden gegroepeerd naar topic en binnen teams van vraag-owners worden behandeld. Mail je eigen onderzoeksvraag bij voorkeur minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de MOAcademy voor een optimaal leereffect bij alle deelnemers.   

Deze workshop is een uitstekend vervolg op de workshop ‘Wat is de vraag?’ van Durk Bosma maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd. 

ACTIE: Schrijf je nu in en ontvang het boek ‘Modellen voor Marketing-Insights uit de beroepspraktijk van consumentengedrag, marktonderzoek en analytics’ kosteloos!

Deze training wordt op 17 mei gegeven. 

 

 

Doel

  • Je leert modelmatig denken om de kloof tussen de marketeer en insight professional te verkleinen en zodanig meer impact te genereren dan wel als marketeer de juiste insights te generen voor je marketing vraag.
  • Je leert het belang van een conceptueel model bij de probleemanalyse, incl. de voordelen bij de doorvertaling van de onderzoeksvraag in heldere deelvragen, naast het model als hulpmiddel bij de analyse, interpretatie en het marketingadvies. 
  • Je leert de belangrijkste en meest gangbare modellen voor consumentengedrag en marktonderzoek kennen en toepassen in de beroepspraktijk, met de focus op de strategische beleidsvragen, innovatie en de effectiviteit van de marketinginzet.
  • Je krijgt direct inzicht in welk model(-len) voor jou nu het meest relevant zou kunnen zijn, hoe je dat op basis van welke onderzoeksmethoden zou kunnen realiseren, inclusief praktische tips & tricks.  

KostenMOA-leden* € 450,– excl. BTW
VBO- en VSO-leden € 450,– excl. BTW
Niet-leden € 650,– excl. BTW
Lesmateriaal, koffie/thee & lunch zijn bij inbegrepen  

* Onder MOA-leden verstaan we een persoonlijk lidmaatschap, dus niet alleen een bedrijfslidmaatschap.

Samenvattend

Doelgroep

De workshop is interessant voor allen die betrokken zijn bij het opstellen en/of beoordelen van een plan van aanpak. Zowel bij bedrijven en onderzoeksbureaus alsook voor docenten die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten van hun studenten.

Praktische informatie

Niveau B – Enige ervaring

Deze workshop is bestemd voor professionals die enige ervaring hebben met het onderwerp.

Opbouw workshop

70 % Theorie

30 % Praktijk

Inclusief

Aantal

Minimaal 4 deelnemers

Locatie
MOA

VIDA-gebouw

Kabelweg 57, 2e verdieping

1014 BA Amsterdam

+31 20 5810710

info@moa.nl

Wil je meer weten over parkeren?

klik hier

Voorwaarden

Bedenktermijn

Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving van de cursus. Dit geldt niet voor in-companytrainingen. Binnen deze tijd kan jouw inschrijving zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. Doe dit schriftelijk door een mail te sturen naar opleidingen@moa.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is niet mogelijk. Indien je verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven via opleidingen@moa.nl.

Softwaregebruik bij MOAcademy workshops

Indien het gebruik van een computer en specifieke software noodzakelijk is dan zal de MOA dit vooraf bij de cursusinformatie aangeven. De cursist en het bedrijf waar de cursist werkzaam is, zijn ervoor verantwoordelijk dat een licentie ook offline buiten het eigen netwerk werkzaam is. Indien licenties op concurrent users gebaseerd zijn, kan dit een probleem opleveren. Neem dan contact op met je eigen ICT-afdeling om dit probleem te verhelpen. Dit probleem speelt wat vaker bij grote bedrijven. Indien er binnen jouw organisatie geen ICT-afdeling aanwezig is kan je er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat het gebruik van de software buiten het eigen netwerk geen probleem zal opleveren. Een oplossing om dit probleem te omzeilen is om een privé-laptop te gebruiken met een proefversie van de software, dan weet je zeker dat het programma zal gaan werken voor de duur van de proeftijd.

MOA verwerkt persoonsgegevens voor MOAcademy’s. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement van de MOA van toepassing.

Ook de laatste bytes ontvangen?