";

De sensorisch onderzoeker op MOA/NIMA A niveau heeft een functie met uitvoerende werkzaamheden zoals:

 • Werken volgens ‘Good Sensory Practice’ in de product(voor)bereiding
 • Hanteren van aanbiedingsdesigns en productcodering
 • Gebruik van testmateriaal
 • Omgaan met onderzoekscondities
 • Instrueren van panelleden

Voor wie?

Dit examen is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in of zich willen kwalificeren voor een functie in de uitvoering van sensorisch onderzoek. Gangbare functienamen voor Sensorisch Onderzoeker A zijn: testleider, panelleider, onderzoeksassistent etc.

Meer informatie over het examen

https://www.moa.nl/training/moa-trainingen/moa-nima-examen-sensorisch-onderzoeker-a.html

 

Kosten

De kosten voor het examen Sensorisch onderzoek A bedragen €350,–

Na inschrijving ontvangt u separaat een factuur.

Locatie

MOA

Voorwaarden

 • Het verzetten van het MOA – NIMA Examen S.O. door individuele kandidaten die zich via de MOA hebben ingeschreven, kan tot vier weken voor afname van het digitale examen kosteloos.
  Vanaf vier weken voor afname van een digitale examen tot één week voor afname van het examen bedragen de kosten voor het omzetten van het MOA – NIMA Examen € 100.
  Een week voor afname van het digitale examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.

  Voor alle kandidaten geldt dat het volledige examengeld verschuldigd is wanneer de examenkandidaat zonder tijdig verzetten of annuleren van het examen niet aanwezig is op de examendag.

 • In alle gevallen blijft de kandidaat ervoor verantwoordelijk erop toe te zien dat het examengeld tijdig wordt betaald. Annulering van de inschrijving door een kandidaat, die zich via de MOA inschrijft, dient per e-mail of schriftelijk te geschieden via info@moa.nl. Wanneer op de examendag geen betaling van het examengeld is ontvangen kan alleen aan het examen worden deelgenomen nadat de kandidaat ter plaatse de gefactureerde examenkosten betaalt. Wanneer het examengeld niet tijdig door MOA is ontvangen, wordt op de examendag een extra toeslag bovenop het examengeld in rekening gebracht.

Technische eisen

De examenkandidaat dient echter zelf zorg te dragen voor een desktop of laptop, waarop gedurende het examen alleen de examenmodule geopend mag zijn en er geen andere apps of verbindingen al dan niet via internet geopend mogen zijn (er wordt streng gecontroleerd of er geen andere applicaties dan de examenapplicatie ten tijde van de toets worden gebruikt).

Met deze desktop of laptop dient een normale internetverbinding met WiFi tot stand gebracht te kunnen worden. De kandidaat is er zelf voor verantwoordelijk dat eventuele anti-virus/firewalls een reguliere internetverbinding niet blokkeren. De MOA zorgt alleen voor een regulier WiFi kanaal met bijbehorend wachtwoord.

Privacystatement

MOA verwerkt persoonsgegevens voor de examencertificaten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement van de MOA van toepassing.

Ook de laatste bytes ontvangen?