De sensorisch onderzoeker op MOA/NIMA A niveau heeft een functie met uitvoerende werkzaamheden zoals:

 • Werken volgens ‘Good Sensory Practice’ in de product(voor)bereiding
 • Hanteren van aanbiedingsdesigns en productcodering
 • Gebruik van testmateriaal
 • Omgaan met onderzoekscondities
 • Instrueren van panelleden

Voor wie?

Dit examen is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in of zich willen kwalificeren voor een functie in de uitvoering van sensorisch onderzoek. Gangbare functienamen voor Sensorisch Onderzoeker A zijn: testleider, panelleider, onderzoeksassistent etc.

Exameninhoud

Exameneisen en literatuur voor MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker A.
Informatie over de exameneisen, examenmethodiek, aanbevolen literatuur en proefexamens vindt u hier.

Het examenreglement is hier te downloaden.

Het MOA/NIMA Sensorisch Onderzoeker A Examen duurt 2 uur en bestaat uit meerkeuzevragen. Naast vaardigheden worden kennis en inzicht getoetst op het gebied van:

 • Zintuiglijke waarneming
 • Testmethoden
 • Respondenten
 • Onderzoekscondities

Leerdoelen

 • Je kunt bij een ontwikkelingsleerdoel het beste toepassingsgebied (oa kwaliteitsonderzoek, houdbaarheidstesten etc) van sensorisch onderzoek selecteren. (TOEPASSEN/ INZIEN)
 • Je kunt de zintuigen en zintuiglijke waarneming van de mens als meetinstrument benoemen. (WETEN en INZIEN)
 • Je kunt het verschil tussen analytisch en hedonisch onderzoek en tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek benoemen. (WETEN)
 • Je kunt de juiste sensorische verschil- en beschrijvende test aanduiden. (INZIEN)
 • Je kent de criteria van panelselectie (grootte panel en eisen panelleden), en beslissen of er een getraind, ongetraind, intern of extern panel wordt gekozen. (ANALYSEREN en INZIEN en TOEPASSEN)
 • Je kunt de regels en methodiek van ‘Good Sensory Practice’ toepassen. (TOEPASSEN)
 • Je kunt een testformulier opstellen voor sensorisch onderzoek door middel van descriptorengeneratie en keuze voor geschikte vraagstelling en schaalgebruik (INZIEN en TOEPASSEN)

Tijd en locatie

Het examen wordt afgenomen bij de MOA. U dient daarvoor uw eigen laptop mee te nemen. Na het succesvol beëindigen van het examen ontvangt de deelnemer een officieel NIMA diploma Sensorisch onderzoeker A. Twee weken voor het examen ontvangen alle inschrijvers een schriftelijke oproep per mail.

Meer informatie

Heeft u vragen of het examen, neem dan contact met de MOA via telefoonnummer 020-5810711 of via info@moa.nl of met NIMA via telefoonnummer 020 – 503 93 30 of via examens@nima.nl. Voor urgente zaken kun je tijdens kantooruren contact met de NIMA opnemen via 020-5039300. Graag maken we je er op attent dat het antwoord op veel vragen te vinden is op de NIMA website.

 

Kosten

De kosten voor het examen Sensorisch onderzoek A bedragen € 330,–

Na inschrijving ontvangt u separaat een factuur.

Voorwaarden

 • Het verzetten van het MOA – NIMA Examen S.O. door individuele kandidaten die zich via de MOA hebben ingeschreven, kan tot vier weken voor afname van het digitale examen kosteloos.
  Vanaf vier weken voor afname van een digitale examen tot één week voor afname van het examen bedragen de kosten voor het omzetten van het MOA – NIMA Examen € 100.
  Een week voor afname van het digitale examen is verzetten, in verband met reeds gemaakte planning en kosten, niet meer mogelijk en is het volledige examengeld verschuldigd.

  Voor alle kandidaten geldt dat het volledige examengeld verschuldigd is wanneer de examenkandidaat zonder tijdig verzetten of annuleren van het examen niet aanwezig is op de examendag.

 • In alle gevallen blijft de kandidaat ervoor verantwoordelijk erop toe te zien dat het examengeld tijdig wordt betaald. Annulering van de inschrijving door een kandidaat, die zich via de MOA inschrijft, dient per e-mail of schriftelijk te geschieden via info@moaweb.nl. Wanneer op de examendag geen betaling van het examengeld is ontvangen kan alleen aan het examen worden deelgenomen nadat de kandidaat ter plaatse de gefactureerde examenkosten betaalt. Wanneer het examengeld niet tijdig door MOA is ontvangen, wordt op de examendag een extra toeslag bovenop het examengeld in rekening gebracht.

Technische eisen

De examenkandidaat dient echter zelf zorg te dragen voor een desktop of laptop, waarop gedurende het examen alleen de examenmodule geopend mag zijn en er geen andere apps of verbindingen al dan niet via internet geopend mogen zijn (er wordt streng gecontroleerd of er geen andere applicaties dan de examenapplicatie ten tijde van de toets worden gebruikt).

Met deze desktop of laptop dient een normale internetverbinding met WiFi tot stand gebracht te kunnen worden. De kandidaat is er zelf voor verantwoordelijk dat eventuele anti-virus/firewalls een reguliere internetverbinding niet blokkeren. De MOA zorgt alleen voor een regulier WiFi kanaal met bijbehorend wachtwoord.

Privacystatement

MOA verwerkt persoonsgegevens voor de examencertificaten. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement van de MOA van toepassing.