Data Science is booming, de behoefte aan data-analyse neemt steeds meer toe! Doordat deze data vaak uit verschillende databases komt, met verschillende structuren en andere technische complexiteiten, wordt vaak geworsteld met het aan elkaar koppelen van diverse databronnen. Maar met een creatieve en pragmatische mind set en met technieken uit de data science-discipline kan dit worden opgelost!

Data scientists kunnen heel goed analyseren, maar zijn doorgaans minder sterk in de interpretatie en de link met de business context. Om ze goed te kunnen aansturen is het juist van belang om de link te kunnen leggen tussen de business issue (marketing) en data science methoden.

  • Hoe valideer je de uitkomsten van machine learning methodes worden gevalideerd
  • Hoe pas je data science toe bij een echte marketing casestudy waarbij consumer understanding cruciaal is
  • Hoe stel je een briefing op voor de data scientist
  • Hoe beoordeel je het analyse voorstel en de uitkomsten van de datas cientist
  • Hoe vertaal je de uitkomsten naar aanbevelingen en toepassingen binnen de business.

Deze training wordt op 21 en 22 april van 09.30 tot 12.30 uur via Microsoft Teams gegeven.

 

Doel

In staat zijn zelfstandig een data science briefing te formuleren voor de datascientist en de uitkomsten van data science te begrijpen en te vertalen in business / marketing implicaties.

KostenMOA-leden* €390,- € 340,– excl. BTW
VBO- en VSO-leden €390,- € 340,– excl. BTW
Niet-leden €590,- € 540,– excl. BTW
Lesmateriaal is bij inbegrepen  

* Onder MOA-leden verstaan we een persoonlijk lidmaatschap, dus niet alleen een bedrijfslidmaatschap.

Samenvattend

Doelgroep

Professionals die te maken hebben met/beschikking hebben over interne en externe databronnen en deze willen (laten) exploiteren voor het oplossen van business (marketing) issues.

Praktische informatie

Niveau B – Enige ervaring

Deze workshop is bestemd voor professionals die enige ervaring hebben met het onderwerp.

Opbouw workshop

50% theorie
50% praktijk

Inclusief

Aantal

Maximaal 8 deelnemers

Locatie

Voor deze twee online sessies wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams.

Voorwaarden

Bedenktermijn

Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving van de cursus. Dit geldt niet voor in-companytrainingen. Binnen deze tijd kan jouw inschrijving zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. Doe dit schriftelijk door een mail te sturen naar info@moa.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is niet mogelijk. Indien je verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven via info@moa.nl.  De korting voor persoonlijke MOA-leden blijft alleen geldig indien de vervanger ook persoonlijk MOA-lid is.

Indien je een persoonlijk lidmaatschap overneemt van een collega, ontvang je alleen de korting voor persoonlijke MOA-leden als de overname voor aanvang van de workshop heeft plaatsgevonden. Het is dus niet mogelijk om met terugwerkende kracht korting te ontvangen.

Softwaregebruik bij MOAcademy workshops

Indien het gebruik van een computer en specifieke software noodzakelijk is dan zal de MOA dit vooraf bij de cursusinformatie aangeven. De cursist en het bedrijf waar de cursist werkzaam is, zijn ervoor verantwoordelijk dat een licentie ook offline buiten het eigen netwerk werkzaam is. Indien licenties op concurrent users gebaseerd zijn, kan dit een probleem opleveren. Neem dan contact op met je eigen ICT-afdeling om dit probleem te verhelpen. Dit probleem speelt wat vaker bij grote bedrijven. Indien er binnen jouw organisatie geen ICT-afdeling aanwezig is kan je er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat het gebruik van de software buiten het eigen netwerk geen probleem zal opleveren. Een oplossing om dit probleem te omzeilen is om een privé-laptop mee te nemen met een proefversie van de software, dan weet je zeker dat het programma zal gaan werken voor de duur van de proeftijd. 

MOA verwerkt persoonsgegevens voor MOAcademy’s. Op deze gegevensverwerking is het privacystatement van de MOA van toepassing.

Ook de laatste bytes ontvangen?