CBS Businessportal voor dataleveranciers vanaf 2024 open

Door Jan Roekens | 25-01-2022

Het CBS ontwikkelt een Businessportal dat het voor bedrijven en organisaties eenvoudiger maakt om CBS-data aan te leveren. Daarnaast ontsluit het Businessportal voor bedrijven en organisaties statistische uitkomsten en bedrijfsgegevens. De planning is om het in januari 2024 op te leveren.

Projectcoördinator Ger Slootbeek van het CBS is blij met het brede draagvlak binnen het CBS om dit product te realiseren. ‘Als CBS verzamelen we veel data over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Voor de aanlevering van deze data zijn wij afhankelijk van bedrijven en institutionele organisaties. Het verzamelen en aanleveren van deze informatie kost tijd en energie. Met de ontwikkeling van een Businessportal willen we de lastendruk als gevolg van het aanleveren van de gevraagde data verlichten.’

Kanalen

Omdat het Businessportal straks ook statistische uitkomsten ontsluit, verwacht het CBS dat gebruikers het portaal vaker zullen raadplegen dan uitsluitend op de momenten waarop zij aan een CBS-verzoek of verplichting tot het aanleveren van data moeten voldoen. Slootbeek: ‘Lang niet alle gebruikers zijn bekend met de uitkomsten die wij via verschillende kanalen publiceren. Het Businessportal is straks de centrale poort naar al die kanalen.’

Hogere respons

Slootbeek voorziet dat de nieuwe opzet vanaf 2024 ook een hogere respons op de enquêtes zal opleveren. ‘Wat ook helpt is dat bedrijven hun bij het CBS bekende bedrijfsgegevens kunnen inzien en wijzigingen kunnen doorgeven. Doordat wij straks beschikken over meer accurate bedrijfsgegevens, zijn wij beter in staat om gebruikers alleen nog die enquêtes te sturen die van toepassing zijn op hun bedrijf.’

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?