Actueel | 03 maart 2021
03 maart 2021

Augmented reality voor merkcommunicatie

Augmented reality (AR) is nog volop in ontwikkeling, maar voor veel merken en bedrijven is nog onduidelijk wat precies de mogelijkheden zijn, hoe effectief het is om AR in te zetten en voor welke doelgroepen deze technologie geschikt is. SWOCC-publicatie 82 Augmented Reality: mogelijkheden en meerwaarde voor merkcommunicatie wil deze vragen beantwoorden. AR is een...
Actueel | 22 februari 2021
22 februari 2021

HvA Amsterdam geeft AI impuls

De HvA start als eerste hogeschool in Nederland een Centre of Expertise rond Applied Artificial Intelligence, samen met partners vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector. Daarmee krijgt kennis rond toegepaste AI een grote impuls in de regio Amsterdam. Bijzonder is dat studenten van alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam via labs gaan leren...
Actueel | 09 februari 2021
09 februari 2021

MOA verzet zich tegen meldingsplicht voor openbare data in Amsterdam

De MOA heeft vragen over het voornemen van de Gemeente Amsterdam om een meldingsplicht in te stellen voor ‘Amsterdamse dataverzamelaars in de openbare ruimte’. De meldingsplicht zou moeten ingaan per 1 oktober 2021. Er wordt dan verwezen naar camera’s en sensoren. Al deze apparaten zouden moeten worden bijgehouden in een gemeentelijk sensorregister. De beoogde meldingsplicht...
Actueel | 01 februari 2021
01 februari 2021

AI bij bedrijfsleven nog in kinderschoenen

De inzet van AI in het Nederlandse bedrijfsleven is nog niet erg groot. Slechts 10% heeft AI-toepassingen live staan. Dat blijkt uit de DDMA AI Maturity Test, een initiatief van branchevereniging DDMA en de DDMA Commissie AI, waaraan ruim 70 Nederlandse organisaties hebben deelgenomen. Een relatief groot deel van de ondervraagde organisaties (67%) zegt bezig...
Actueel | 01 februari 2021
01 februari 2021

Brabant investeert 21,5 miljoen in data-economie

Brabant moet de plek worden waar big data en de nieuwste datatechnologieën in maatschappelijke sectoren hun plek vinden. Om dat te bereiken, trekken Gedeputeerde Staten daar tot en met 2023 € 21,5 miljoen voor uit. De uitvoering krijgt zijn beslag in de Uitvoeringsagenda Data-economie 2021-2023: Brabant maakt werk van data. De term data-economie betreft de...
Actueel | 25 januari 2021
25 januari 2021

Zuid-Koreaanse chatbot verwijderd om ongepaste taal

Na klachten over haatzaaiende uitlatingen tegen seksuele minderheden is deze maand de Zuid-Koreaanse chatbot Lee Luda even stilgezet. Lee Luda is een door KI-gevoede bot, die een 30-jarige studente verbeeldt. In 20 dagen tijd vergaarde ze zo’n 750.000 volgers. De chatbot werd van Facebook gehaald nadat gebruikers klaagden dat ze provocerend sprak over de LGBT-gemeenschap...
Onderzoek | 19 januari 2021
19 januari 2021

Data rond 20 miljard waard

Data worden steeds belangrijker in de samenleving en in de economie, maar de waarde van data was tot nu toe niet terug te vinden in de statistieken. Het CBS deed in het afgelopen jaar onderzoek naar de vraag hoe die lacune opgevuld kan worden. Dat past binnen het CBS-project Adequaat Meten van de Economie (AME)...
Actueel | 11 januari 2021
11 januari 2021

Master data-science en AI bij TU/e

Vanaf september van dit jaar start de TU/e met een nieuwe masteropleiding gericht op data-science en artificial intelligence. De nieuwe DS&AI-opleiding is formeel erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. De nieuwe master wordt aangeboden door de faculteit Mathematics and Computer Science en is de eerste en enige techniekopleiding in Nederland waarin geavanceerde technieken en...
Best practices | 16 december 2020
16 december 2020

Tips voor omgaan met data-analyse

Steeds meer marketeers en cx-professionals komen met data-analyse in aanraking. Dat betekent ook dat zij voor de uitdaging staan om de uitkomsten van deze onderzoeken te begrijpen en vervolgens te gebruiken om goede vervolgacties te ondernemen. Lotte van Bakel, data-scientist bij Underlined, geeft 5 tips voor het trekken van conclusies uit data-analyse. 1 Bekijk data...
Actueel | 09 december 2020
09 december 2020

EIB investeert in kunstmatige intelligentie

De Europese Investeringsbank (EIB) wil Europese bedrijven financieel ondersteunen om zo de ontwikkeling van artificiële intelligentie (ai) aan te jagen. Het fonds dat door het EIB daarvoor wordt opgericht heeft 150 miljoen euro in kas. De EIB zet het nieuwe fonds op samen met het Europese Investeringsfonds. De financiële impuls is niet alleen bedoeld voor...
Onderzoek | 01 december 2020
01 december 2020

Kabinet reageert op onderzoek algoritmen

Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar de vraag of beleid en regelgeving rondom algoritmen voldoet. De conclusies die het kabinet uit de verschillende onderzoeken trekt, zijn vastgelegd in een Kamerbrief. Highlights: In het onderzoek ‘Onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen’ zijn de onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen in kaart gebracht die zouden moeten worden voorkomen....
Actueel | 23 november 2020
23 november 2020

UvA opent nieuw Data Science Centre

De Universiteit van Amsterdam lanceert een nieuw Data Science Centre (DSC) om de innovatie, verspreiding en kruisbestuiving van data science over alle faculteiten te helpen vergroten. Het centrum zal worden ‘verspreid’ over de universiteit door in elke UvA-faculteit data scientists en ingenieurs te stationeren. Het DSC wordt geleid door Paul Groth, hoogleraar Algorithmic Data Science....

Ook de laatste bytes ontvangen?