Onderzoek | 09 augustus 2022
09 augustus 2022

Wantrouwen over data-uitwisseling remt technologische vooruitgang

Meer dan de helft (56%) van de Nederlandse consumenten (en 64% van de Europese consumenten) weet niet wie toegang heeft tot hun persoonsgegevens en hoe die worden gebruikt. Toch staat de meerderheid nog steeds open voor digitale vooruitgang: 59% van de respondenten (60% in Europa) is ervan overtuigd dat technologie kan bijdragen aan de digitale...
Onderzoek | 02 augustus 2022
02 augustus 2022

Steeds groter gebrek aan data- en analyticstalent

Bijna de helft (48%) van alle adverteerders en marketing- en en reclamebureaus denkt dat de sector te maken heeft met een crisis als nooit tevoren als het gaat om talent, vooral op het gebied van data en analytics. Dat blijkt uit onderzoek van de World Federation of Advertisers (WFA) en media-adviseur MediaSense. Belangrijkste resultaten van...
Onderzoek | 26 juli 2022
26 juli 2022

Data belangrijker dan zakelijke relaties

Meer dan de helft (53%) van de CEO’s in Europa zegt dat data in de toekomst belangrijker zullen worden dan persoonlijke zakelijke relaties. Tweederde vindt dat er nauwkeurigere en vollediger data nodig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Dun & Bradstreet. De bevindingen zijn gepubliceerd in het Future of Data-rapport van Dun & Bradstreet dat...
Onderzoek | 19 juli 2022
19 juli 2022

Populariteit podcasts blijft toenemen

Podcasts zijn en blijven onverminderd populair in Nederland. Inmiddels luistert bijna de helft van alle Nederlanders (18 jaar en ouder) wel eens naar een podcast (49%); dit komt neer op zo’n 6,9 miljoen Nederlanders. Niet alleen het aantal luisteraars stijgt, maar ook de intensiteit van luisteren is gestegen (vaker én langer). Dit blijkt uit de 7de...
Onderzoek | 19 juli 2022
19 juli 2022

Helft Nederlanders leest bewust magazines tijdens vakantie

Ruim 60% van de Nederlanders geeft tijdens vakanties nog altijd de voorkeur aan lezen van magazines en boeken op papier, in vergelijking met online en e-readers. Dat blijkt uit onderzoek van de Magazine Media Associatie (MMA), uitgevoerd door PanelWizard. Leesvoer op vakantie dient nog altijd ter ontspanning, want de helft leest magazines of boeken bewust...
Onderzoek | 14 juli 2022
14 juli 2022

Meerderheid denkt aan duurzamer leven… maar de animo daalt

Twee derde van de Nederlanders houdt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwlettend in de gaten en bespreekt het thema ook regelmatig met vrienden (48%). In deze gesprekken worden vooral de zorgen over de toekomst van de wereld (69%) besproken en gaat men met elkaar in gesprek over hoe je duurzamer kunt leven. Een…

Onderzoek | 12 juli 2022
12 juli 2022

Inflatie raakt portemonnee, maar we maken ons nog geen zorgen

Nederlanders maken zich relatief weinig zorgen om de inflatie en de stijgende prijzen. Dat blijkt uit onderzoek van DVJ Insights in vijf Europese landen. Op de vraag in welke mate de huidige prijsinflatie het dagelijkse leven beïnvloedt, antwoordt 47% van de Nederlanders dat de situatie hun leven enigszins beïnvloedt. 19% zegt dat de situatie een grote...
Onderzoek | 12 juli 2022
12 juli 2022

81% Nederlanders vreest misleidende reviews

Vier op de vijf Nederlanders zijn bang voor onjuiste online reviews. Dit blijkt uit onderzoek van Trustoo, uitgevoerd door PanelWizard. Toch betekent dit niet dat Nederlanders online reviews niet meer op waarde schatten, want maar liefst 84% stopt weleens het aankoopproces op basis van een slechte review. Vooral hoogopgeleiden lijken gevoelig voor online reviews. Zo...
Onderzoek | 07 juli 2022
07 juli 2022

Bi-culturele Nederlanders ondervertegenwoordigd in hoge posities mkb

Onderzoek van Motivaction laat zien dat bi-culturele Nederlanders nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op management- en directieniveau in het mkb. Gemiddeld genomen blijkt het medewerkersbestand in het mkb een afspiegeling te zijn van de samenleving, maar dit is niet het geval op het niveau waar beslissingen genomen worden. Kleine(re) organisaties (met minder dan 50 werknemers) zijn...
Onderzoek | 07 juli 2022
07 juli 2022

Online uitgaven naar 41% in 2027

Nederlandse consumenten verwachten voor de komende jaren een stijging van hun online bestedingen. Het verwachte online omzetaandeel stijgt naar 37% in 2025, naar 40% in 2026 en naar 41% in 2027.  Dat blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org door GfK. De groei in het online aandeel zal wel verschillen per branche. Er is veel groei binnen...
Onderzoek | 05 juli 2022
05 juli 2022

Jongeren minder optimistisch, en metaverse maakt geen indruk

De rol van social media in het leven van jongeren blijft groeien. Maar dat komt niet door metaverse, dat vooral een hype is. Ook worstelen ze steeds meer met hun (mentale) gezondheid en kent het streven naar duurzaamheid ook voor jongeren grenzen. Het zijn een paar uitkomsten van het (zesde) Grote Jongerenonderzoek 2022, uitgevoerd door...
Onderzoek | 05 juli 2022
05 juli 2022

Thuiswerken blijft populair bij grotere organisaties

In april 2022 werkte ruim één op de drie werknemers voor minimaal de helft van de tijd thuis. Dat is minder dan in 2021, maar nog steeds meer dan pre-covid. Organisaties zijn zeer positief over hybride werken. Vaak zijn er afspraken over de aanwezigheid van afdelingen of teams op specifieke dagen. Dat blijkt uit onderzoek...
";

Ook de laatste bytes ontvangen?