Actueel | 15 september 2020
15 september 2020

Arbeidsmarkt & corona

Het effect van de coronacrisis op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt is vooralsnog beperkt, zo blijkt uit onderzoek van de Intelligence Group. Veel jongeren en flexwerkers verloren hun baan, maar een groot deel vond ook weer snel nieuw werk. De grootste (gedrags)verandering is te zien bij de arbeidsmarktactiviteit: minder mensen zijn actief op zoek naar...
Onderzoek | 14 september 2020
14 september 2020

Meerderheid Britse marktonderzoekers blijft liever thuiswerken

Niet alleen in Nederland is het een veelbesproken thema op de werkvloer, ook in Groot-Brittannië wordt de vraag gesteld: moeten we wel terug naar kantoor? Een overgrote meerderheid (96%) van de Britse marktonderzoekers geeft aan graag te blijven thuiswerken. Dat blijkt uit een studie van Opinium onder 1143 onderzoekprofessionals. Wel geeft de helft aan moeite...
Bureaus | 10 september 2020
10 september 2020

De stand van het vak ‘Het nieuwe normaal is nog niet bereikt’

We vroegen vier bureaudirecteuren naar hun ervaringen in een jaar waarin alles opeens anders was. Hoe heeft corona hun werk veranderd? Hoe spelen ze in op 'het nieuwe normaal’? Vorige week was de beurt aan Karin Rutten van DESAN en Bram van Schaik van Kantar. Deze week reageren Jos Vink van Blauw Research en Jorgen...
Onderzoek | 09 september 2020
09 september 2020

Nieuwe richtlijnen voor face-to-face

Ook in Groot-Brittannië kwamen veel onderzoeksprojecten tot stilstand door COVID-19, met name face-to-face. Nu de beperkingen wat versoepeld zijn, komt de Britse Market Research Society met nieuwe adviezen voor face-to-face-gegevensverzameling. In het document staan richtlijnen voor onder meer het voorbereiden van faciliteiten, reiniging, ventilatie, en het managen van publieke ruimtes. Hiermee moeten zowel respondenten als...
Actueel | 09 september 2020
09 september 2020

CBS lanceert dashboard over welvaart

Niet eerder mat het CBS zo’n sterke krimp van de economie als die in het tweede kwartaal. En dat terwijl we tot half maart nog een lange periode van hoogconjunctuur beleefden. Welke impact heeft de crisis op de samenleving, en op onszelf? Aan het CBS is vanuit het coronaoverleg van de Sociaal Economische Raad gevraagd...
Bureaus | 03 september 2020
03 september 2020

Viral Vigor – perspectieven en kansen in Covid-tijden

Op eigen initiatief startte bureau MARE een onderzoekstraject om inzicht te bieden in wat de wereld op dit moment betekent voor doelgroepen, nu en in de toekomst. De inzichten werden geduid aan de hand van maatschappelijke trends en perspectieven vanuit het eigen Sparksnetwerk. Binnen het onderzoek lag de focus op de thema’s Welzijn en Connectiviteit....
Actueel | 02 september 2020
02 september 2020

De stand van het vak – Covid versnelt de trends

We vroegen vier bureaudirecteuren naar hun ervaringen in een jaar waarin alles opeens anders was. Hoe heeft corona hun werk veranderd? Hoe spelen ze in op 'het nieuwe normaal’? Deze keer Karin Rutten van DESAN en Bram van Schaik van Kantar. Volgende week Jos Vink van Blauw Research en Jorgen Botermans van Marketresponse. ‘We gaan...
Onderzoek | 01 september 2020
01 september 2020

Positief over thuiswerken

Sinds de start van de coronacrisis hebben veel studies gekeken naar de mate, de beleving en de toekomst van thuiswerken. In hun publicatie, met daarin data van Motivaction, vat het Kennis¬ instituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de belangrijkste bevindingen samen. Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de coronacrisis....

Daily Data Bytes wordt gesteund door Kennispartners.

Onderzoek | 26 augustus 2020
26 augustus 2020

Minder beperkingen en meer mogelijkheden

‘Hoe is het met Nederland?’ is een gezamenlijk initiatief van Branddoctors en Respondenten.nl. Met dit initiatief brengen ze de veranderende behoeftes en gedragingen van de Nederlandse consument tijdens de coronacrisis in kaart. Deze week “Hoe is het om er weer op uit te gaan?”

Onderzoek | 19 augustus 2020
19 augustus 2020

TV-industrie hard geraakt door coronacrisis

Net als veel andere branches is ook de TV-industrie hard geraakt door de coronacrisis. Ten opzichte van de eerste helft van 2019 is de TV-reclamemarkt in de eerste helft van 2020 uitgekomen op € 307 miljoen, een daling van 23%.

Actueel | 18 augustus 2020
18 augustus 2020

Insights Association, MRS & The Research Society sluiten partnership

De drie grootste brancheverenigingen voor marktonderzoek, Market Research Society (VK), Insights Association (VS) en de Australische The Research Society, hebben hun nauwe banden geformaliseerd met een partnerovereenkomst.

Onderzoek | 12 augustus 2020
12 augustus 2020

Nederlanders blijven bezorgd en de angst om ziek te worden stijgt

Dat blijkt uit wave 7 van de Kantar COVID-19 Barometer. Voor het eerst sinds maart dit jaar neemt de bezorgdheid van Nederlanders rondom de coronacrisis niet langer af, maar blijft gelijk (55% (zeer) bezorgd).