Bureaus | 03 september 2020
03 september 2020

Viral Vigor – perspectieven en kansen in Covid-tijden

Op eigen initiatief startte bureau MARE een onderzoekstraject om inzicht te bieden in wat de wereld op dit moment betekent voor doelgroepen, nu en in de toekomst. De inzichten werden geduid aan de hand van maatschappelijke trends en perspectieven vanuit het eigen Sparksnetwerk. Binnen het onderzoek lag de focus op de thema’s Welzijn en Connectiviteit....
Onderzoek | 26 augustus 2020
26 augustus 2020

Minder beperkingen en meer mogelijkheden

‘Hoe is het met Nederland?’ is een gezamenlijk initiatief van Branddoctors en Respondenten.nl. Met dit initiatief brengen ze de veranderende behoeftes en gedragingen van de Nederlandse consument tijdens de coronacrisis in kaart. Deze week “Hoe is het om er weer op uit te gaan?”

Onderzoek | 18 augustus 2020
18 augustus 2020

Wat is het effect van social distancing op ons koopgedrag?

De 1,5-metermaatregel heeft een enorme impact op ons koopgedrag. Vinden consumenten een bezoek aan een winkel nog wel veilig? Hans Onkenhout beschijft in zijn blog de resultaten van het onderzoek van Ruigrok NetPanel in samenwerking met VIM Group.

Onderzoek | 05 augustus 2020
05 augustus 2020

Bestuurders luxe elektrische auto’s rijden vaker schade

Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 respondenten, in samenwerking met Panel Inzicht.

Onderzoek | 05 augustus 2020
05 augustus 2020

Consumenten geven meer uit aan elektronica, boeken en films

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Ipsos naar het uitgavepatroon van consumentenelektronica, boeken en films. 

Onderzoek | 23 juli 2020
23 juli 2020

Veilig naar de winkel

Winkelbezoek is door social distancing flink veranderd. Vinden consumenten een bezoek aan een winkel nog wel veilig? En waarom dan? Wat zijn triggers om weer een fysieke winkel te gaan bezoeken? Samen met VIM Group deed Ruigrok/Netpanel er onderzoek naar.  

Onderzoek | 08 juli 2020
08 juli 2020

Trendverkenning: veranderende behoeften door coronacrisis

NPO Innovatie signaleert 12 veranderende behoeften in tijden van corona. Met dit trendonderzoek wil NPO Innovatie meer grip te krijgen op de toekomst. De maatschappelijke trends kunnen inzichten geven, helpen keuzes maken en inspiratie bieden voor nieuwe oplossingen.

Onderzoek | 08 juli 2020
08 juli 2020

Nederlanders kiezen voor gevarieerde maaltijden en gemak

Consumenten kiezen steeds vaker voor de maaltijdbox. Zo blijkt uit onderzoek van Motivaction, waarbij aan de hand van het Shoppermodel inzichten in de motieven en het gedrag van Nederlanders op het gebied van eten, boodschappen en gezonde voeding in kaart worden gebracht.

Daily Data Bytes wordt gesteund door Kennispartners.

Onderzoek | 24 juni 2020
24 juni 2020

Jongeren in de stress door geldproblemen

Suzanne Dölle, YoungWorks, schrijft in haar blog over de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor jongeren. Door de crisis komen veel jongeren in de geldproblemen. Inkomsten uit bijbaantjes en stages vallen weg.

Onderzoek | 17 juni 2020
17 juni 2020

Jongeren nemen corona-maatregelen steeds minder serieus

De versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus vraagt om een nieuw onderzoek onder de Nederlandse jongeren: hoe kijken zij tegen deze versoepeling aan, en welk gedrag komt hieruit voort?

Onderzoek | 28 mei 2020
28 mei 2020

Helft thuiswerkenden stoort zich aan onverzorgde collega’s tijdens videocall

Maar liefst 51 procent van de Nederlanders ergert zich aan collega’s die tijdens een digitaal overleg onverzorgd voor de camera zitten. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.506 werkende Nederlanders, uitgevoerd door Panelinzicht.

Onderzoek | 28 mei 2020
28 mei 2020

Werknemers tevreden met thuiswerken

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn mensen massaal thuis. Werk en privé lopen dan snel door elkaar heen, want thuiswerken betekent niet alleen een andere manier van werken maar ook een andere werkomgeving. Flycatcher onderzocht onder een representatieve groep van 1.500 Nederlanders hoe het thuiswerken tot nu toe verloopt.