Actueel | 07 november 2023
07 november 2023

AVG-certificering komt stap dichterbij

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor het eerst criteria goedgekeurd waarmee een instelling AVG-certificaten uit mag geven. Daarmee komt AVG-certificering een stap dichterbij. Het bedrijf Brand Compliance kan door deze goedkeuring de aanvraag voor accreditatie vervolgen bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Het AVG-certificaat is een relatief nieuw instrument binnen het toezicht op de bescherming…

Actueel | 07 november 2023
07 november 2023

Nederland ontwikkelt eigen AI-taalmodel

Nederland bouwt aan een eigen taalmodel: GPT-NL. Dit model is nodig voor het ontwikkelen, versterken en bestendigen van de digitale soevereiniteit, zeggen TNO, NFI en SURF, die samen het model gaan ontwikkelen. De organisaties willen zo een stap zetten naar een transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI naar Nederlandse en Europese waarden. Financiering van…

Actueel | 02 november 2023
02 november 2023

EU dreigt generatieve AI te onderreguleren

De Europese Consumentenorganisatie (BEUC) vreest dat EU-instellingen een zwakke en onduidelijke benadering kiezen bij de regulering van AI-systemen, zoals ChatGPT of Bard. Een sterk wettelijk kader om consumenten te beschermen tegen de risico’s van generatieve AI is volgens BEUC essentieel om manipulatie van de consumenten, onjuiste informatie, schending van privacy, fraude en desinformatie tegen te…

Actueel | 31 oktober 2023
31 oktober 2023

AI en algoritmen onderwerp van verkiezingsprogramma’s

De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 staan voor de deur. Nederlandse AI en data-adviesbureau ADC doken in de verkiezingsprogramma’s om te achterhalen wat ze van AI en algoritmen vinden. Als je alle verkiezingsprogramma’s erop naslaat dan is er een duidelijk verschil: Volt spant de kroon met een visie – en een heel hoofdstuk over…

Actueel | 17 oktober 2023
17 oktober 2023

Overheid wil meer visie op generatieve AI

De overheid is druk doende met de ontwikkeling van een visie op generatieve AI. De visie moet een zo breed mogelijke maatschappelijke basis krijgen op lokaal, nationaal en Europees niveau. Er vinden nu diverse bijeenkomsten plaats om zoveel mogelijk inzichten en meningen op te halen. Bijvoorbeeld over onderwerpen als de impact van generatieve AI op…

Actueel | 12 oktober 2023
12 oktober 2023

AP krijgt half miljoen voor extra toezicht op cookies en online tracken

Op de site van DMCC wordt dieper ingegaan op de ruimere financiële mogelijkheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bedoeld om meer toezicht uit te oefenen op cookies en trackingtechnologie. De AP is voornemens het grotere budget in te zetten voor guidance, onderzoek en handhaving. Een van de gebieden waar de AP toezicht op houdt, is…

Actueel | 21 september 2023
21 september 2023

DDMA publiceert whitepaper over privacy-first

De verschuiving naar een samenleving die meer is gericht op privacy is in volle gang. Zo hebben een aantal browsers en besturingssystemen het gebruik van third-party cookies en andere tracking-technieken geblokkeerd, of zijn dat van plan. DDMA heeft een whitepaper gemaakt over de ontwikkelingen. Naast de veranderende werkwijzen van browsers en besturingssystemen zijn er ook…

Actueel | 29 augustus 2023
29 augustus 2023

Achmea en Bol.com nemen gesproken woord op, ook als je in de wacht staat

TV-programma Radar meldt dat een aantal bedrijven het geproken woord opneemt van bellers die in de wacht staan. De klantenservice van Achmea en bol.com doen dat, en ook Zilveren Kruis, maar de verzekeraar zegt er dan wel bij: ‘Let op: Ook als u in de wacht staat kunnen onze kwaliteitsmedewerkers horen wat u zegt.’ De…

Actueel | 10 augustus 2023
10 augustus 2023

Raad van State adviseert over delen van data in Europees verband

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft eind juli het advies vastgesteld over de wet die de Europese Datagovernanceverordening moet uitvoeren. De verordening (DGA) heeft als doel om meer gegevens beschikbaar te maken voor algemeen gebruik. Het is een belangrijk onderdeel van de Europese datastrategie om de data-economie te ondersteunen. Het is ook…

Actueel | 20 juli 2023
20 juli 2023

Akkoord over doorgifte data naar VS

De Europese Unie heeft een definitief akkoord afgesloten met de VS waarmee data zonder verder voorwaarden naar de VS kunnen worden gestuurd. Het akkoord komt nadat de EU-ministers eind vorige week al hun goedkeuring hadden uitgesproken. Het akkoord houdt in dat bedrijven vrijelijk gegevens kunnen uitwisselen tussen de EU en de Verenigde Staten. Het EU-U.S....
Actueel | 27 juni 2023
27 juni 2023

Marktonderzoekbureaus vrijgesteld van verplichting opvragen BSN van respondenten

Het Data & Insights Network heeft zich met succes verzet tegen de zogenaamde renseigneringplicht die per 1 januari van dit jaar van kracht is. Resultaat is dat bij D&IN aangesloten bureaus geen burgerservicenummer (BSN) hoeven te vragen aan mensen die meewerken aan kwalitatief of kwantitatief onderzoek. Het opgeven van het BSN was voor velen een...
Actueel | 15 juni 2023
15 juni 2023

Groot-Brittannië wil wereldwijde AI-top organiseren

Groot-Brittannië wil een wereldwijde top over kunstmatige intelligentie en regelgeving organiseren, waarmee premier Rishi Sunak het land meteen wil positioneren als AI-wereldleider, vooral als het gaat om de risico’s van AI te beperken. In gesprek met verslaggevers die hem vroegen waarom een ‘middelgroot land’ als Groot-Brittannië het voortouw zou moeten nemen op het gebied van...

Ook de laatste bytes ontvangen?