Actueel | 19 mei 2022
19 mei 2022

Nieuwe EU-brede regels AVG-boetes voor bedrijven

Er komen nieuwe regels aan voor de berekening van boetes voor bedrijven bij overtreding van de AVG. De nieuwe regels zijn opgesteld door de European Data Protection Board (EDPB). Met de regels berekenen alle privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU) voortaan op dezelfde manier de hoogte van boetes. Door de berekening van boetes binnen de...
Actueel | 17 mei 2022
17 mei 2022

Europese privacytoezichthouders intensiveren samenwerking

In 2021 werkten de Europese privacytoezichthouders samen bij 506 internationale onderzoeken. Zij rondden 141 internationale onderzoeken definitief af. Dat blijkt uit het jaarverslag van de European Data Protection Board (EDPB), het samenwerkingsorgaan van de Europese privacytoezichthouders. Organisaties die persoonsgegevens gebruiken van mensen in meerdere Europese landen, hebben in principe met één privacytoezichthouder te maken. Dat...
Actueel | 10 mei 2022
10 mei 2022

Toezichthouders willen verbeteringen Data Act

De Europese privacytoezichthouders stellen in een advies aan de Europese Commissie verbeteringen voor van het huidige voorstel voor de Data Act. De toezichthouders wijzen erop dat de Data Act geen afbreuk mag doen aan de bescherming van persoonsgegevens die de AVG biedt. Ook vinden ze dat overheden geen al te ruime bevoegdheid moeten krijgen om...
Actueel | 26 april 2022
26 april 2022

Europees akkoord perkt macht internetbedrijven verder in

De EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het einde vorige week eens geworden over een wetgeving die de macht van grote internetbedrijven moet inperken en consumenten beter moet beschermen. Onderdeel hiervan is een verbod op gepersonaliseerde advertenties. De nieuwe EU-wetgeving, onder de naam Digital Service Act (DSA), regelt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid...
Actueel | 21 april 2022
21 april 2022

Wetsvoorstellen kabinet te vaak vrijbrief voor verzamelen persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseerde het kabinet in 2021 maar liefst 95 keer over wetgeving waarin verwerking van persoonsgegevens aan de orde was. In 18 gevallen adviseerde de AP het kabinet een wetsvoorstel flink aan te passen, of anders niet aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dat blijkt uit het jaarverslag van de AP...
Actueel | 12 april 2022
12 april 2022

EDPB: aankondiging afspraken EU en VS ‘goede eerste stap’

De Europese privacytoezichthouders vinden het een goede eerste stap dat de Europese Commissie en de Verenigde Staten nieuwe afspraken willen maken over de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de VS. Maar, waarschuwen ze, er is nog geen akkoord. Dat schrijven de privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), in een gezamenlijke...
Actueel | 31 maart 2022
31 maart 2022

Nieuwe EDPB-guidelines over dark patterns

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines vastgesteld over het herkennen en vermijden van dark patterns op sociale media. Ook heeft de EDPB guidelines opgesteld over de samenwerking tussen de Europese privacytoezichthouders. De ‘Guidelines on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them’ geven praktische aanbevelingen aan ontwerpers...
Onderzoek | 22 maart 2022
22 maart 2022

Delen data steeds meer aanvaard

Ondanks culturele en economische verschillen zien consumenten over de hele wereld steeds meer het nut van delen van hun gegevens. Dat blijkt uit het rapport 'Global Data Privacy: What the Consumer Really Thinks' van de Global Data & Marketing Alliance (GDMA). De GDMA ijvert voor een wereldwijde consistente benadering van gegevensbescherming. Er zijn tekenen dat...
Actueel | 08 maart 2022
08 maart 2022

EDPB-guidelines over gedragscodes voor doorgifte buiten EU nu definitief

De European Data Protection Board (EDPB) heeft de definitieve versie van guidelines over gedragscodes als doorgifte-instrument aangenomen. In de guidelines staan de voorwaarden om op basis van een gedragscode persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de EU. De EDPB publiceerde in juli 2021 een eerdere versie van deze guidelines. Belanghebbende partijen kregen toen de...
Actueel | 03 maart 2022
03 maart 2022

Toezichthouders willen betere voorlichting over gegevens internetgebruikers

Bedrijven, instellingen en overheden moeten mensen beter voorlichten hoe zij hun gegevens online gebruiken. Dat vinden de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij starten daarom een onderzoek naar hoe bedrijven, instellingen en overheden internetgebruikers kunnen informeren op een manier...
Onderzoek | 03 maart 2022
03 maart 2022

2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer online criminaliteit

In 2021 was 17% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder (bijna 2,5 miljoen mensen), naar eigen zeggen slachtoffer van online criminaliteit, meldt het CBS. De meeste mensen kregen te maken met online oplichting en fraude. Een op de drie ondervindt er psychische of financiële problemen door. Minder dan de helft meldt online criminaliteit,...
Bureaus | 24 februari 2022
24 februari 2022

Validators behaalt ISO 20252 en ISO 27001

Validators hanteert strenge kwaliteitseisen voor de uitvoering van communicatieonderzoek en de ontwikkeling van innovatieve tools. Om de beveiliging van data en informatie te borgen heeft het bureau - met goed gevolg - diverse ISO-audits laten doen. Het bureau is nu in het bezit van certificaten voor ISO 20252:2019 en ISO 27001:2017. Daarmee kan Validators ook...

Ook de laatste bytes ontvangen?