Mededingingsautoriteit UK keurt onder voorwaarden cookie-aanpak Google goed

Door Redactie Daily Data Bytes | 17-02-2022

Er is nog veel onduidelijk over Google’s Privacy Sandbox dat het systeem van third party cookies moet vervangen. Overal in Europa tekenen uitgevers bezwaar aan tegen het verdwijnen van third party cookies omdat dat onder andere de controle over data en advertenties verlegt naar Google. De Engelse mededingingsautoriteit heeft nu stevige afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het nieuwe systeem.

De nieuwe aanpak van Google is, volgens het bedrijf zelf, nog volop in ontwikkeling, en nu terechtgekomen in een fase die bij de Engelse Competition and Markets Authority (CMA) tot meer tevredenheid leidt. Die tevredenheid komt ook omdat er meer reguleringsmogelijkheden zijn. De autoriteit kan eerder ingrijpen in ontwikkelingsfasen, in plaats van achteraf.

Toezeggingen

Vanaf januari 2021 onderzoekt de CMA al of de plannen van Google consumenten benadelen (bijvoorbeeld door doorberekening van advertentiekosten) of dat uitgevers schade ondervinden door verminderde zichtbaarheid bij het publiek en de onmogelijkheid om het effect van adverteren te meten. Google beloofde met die zaken aan de slag te gaan.

De CMA haalde onlangs een aantal toezeggingen binnen:

  • Google zal geen cookies van derden verwijderen totdat de CMA ervan overtuigd is dat de bezwaren op het gebied van mededinging zijn weggenomen;
  • De CMA en het Information Commissioner’s Office (ICO) worden betrokken bij voorstellen die in het kader van consumentenbelangen (waaronder privacy) en concurrentie-overwegingen worden ontwikkeld.
  • Google heeft ingestemd met een transparanter proces en het wil testresultaten delen. De CMA kan Google verplichten om problemen aan te pakken die de autoriteit of derden aan de orde stellen.
  • Google heeft toegezegd het delen van gegevens binnen het eigen ‘ecosysteem’ te beperken, zodat het de eigen services niet bevoordeeld wordt op het moment dat de cookies verdwijnen.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?