Passantentellingen wel toegestaan

Door Redactie Daily Data Bytes | 31-05-2021

Afgelopen weken was er de nodige publiciteit over de boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgelegd aan de gemeente Enschede. We schreven erover in Daily Data Bytes in het artikel ‘Wifitracking beboet‘ van 6 mei jl. Kern van de zaak was dat de AP de manier van passanten tellen ziet als volgen van personen (wifi-tracking). De MOA en ook City Traffic dat de tellingen uitvoert, zijn het niet met die stelling eens.

De MOA heeft de bezwaren nu nader uitgewerkt en die luiden als volgt: in de AVG wordt een uitzondering gemaakt voor het verwerken van persoonsgegevens als het gaat om statistisch onderzoek. Passantentellingen op basis van bijvoorbeeld sensoren en Mac-adressen, vallen onder de noemer van statistisch onderzoek. Uiteraard moet dit statistisch onderzoek wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet men in de rapportage anonieme gegevens opnemen en moet er op geaggregeerd niveau gerapporteerd worden.

Mobiliteit

Recentelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de gemeente Enschede een forse boete opgelegd omdat de AP van mening is dat in deze case er sprake is van wifi-tracking. Hiermee wordt bedoeld dat consumenten die een smartphone of tablet bij zich hebben gevolgd kunnen worden doordat die devices een Mac-signaal (adres) uitzenden dat door sensoren wordt opgevangen. Dat adres kan door verschillende sensoren worden opgepikt, afhankelijk van de mobiliteit van die betreffende persoon. Op basis van dat unieke Mac-adres ben je, volgens de AP, in staat om mensen op een bepaalde plek te traceren en te volgen. Het volgen van consumenten valt niet onder de uitzonderingen binnen de AVG en valt niet onder de noemer van statistisch onderzoek.

Anoniem

Tellen onder de noemer van statistisch onderzoek is onder strikte voorwaarden wel toegestaan. Door die strikte voorwaarden zijn individuen beschermd en worden de gegevens van de personen die geteld worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan om te tellen. Er worden geen individuele adressen gerapporteerd, alleen op geaggregeerd niveau, en alles is anoniem. Een andere voorwaarde om passanten te mogen tellen is dat men daarover geïnformeerd moet worden. Dat kan op allerlei manieren gebeuren, zoals publicaties op een website, borden in het betreffende gebied, etc.

Tel me niet

Daarnaast is er door de MOA een tel-me-niet register opgesteld. Burgers die niet mee willen werken aan deze tellingen kunnen zich via dat register uit schrijven (tel-me-niet.nl). De Mac-adressen van deze personen worden dan uit de database verwijderd.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?