SIRE start strijd tegen kinderarmoede

Door Redactie Daily Data Bytes | 08-03-2021

In Nederland kunnen ruim 250.000 kinderen door geldgebrek niet meedoen met hun leeftijdsgenoten. Met alle negatieve gevolgen voor deze kinderen. Het aantal kinderen in armoede neemt de komende periode sterk toe, verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). SIRE startte vorige week met een nieuwe campagne waarin zij aandacht vragen voor dit probleem.

Volgens het SCP neemt het aantal mensen in armoede de komende jaren met 28% toe als gevolg van versobering van de bijstand. Hier komen de gevolgen van de coronacrisis nog bovenop. Zo becijferde het CBS de sterkste economische krimp ooit gemeten (-3,8%). En voorspelt het Centraal Planbureau een grotere inkomensongelijkheid op lange termijn en een werkloosheid van 8% eind 2021 in het slechtste scenario. Bovendien is Nederland internationaal nagenoeg hekkensluiter daar waar het gaat om het aantal kinderen dat via sociale regelingen uit de armoede getrokken wordt, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Leiden waarin 27 landen met elkaar zijn vergeleken.

Vooroordeel

82% van de Nederlanders schat het aantal kinderen dat in armoede leeft te laag in, zo blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van SIRE. Geconfronteerd met de feiten, vindt 88% van de Nederlanders het (zeer) onacceptabel dat er zoveel kinderen in armoede opgroeien. Bijna de helft denkt dat kinderarmoede vooral voorkomt bij gezinnen waarvan de ouders niet werken. Dit is een hardnekkig vooroordeel: zo’n 40% van de ouders van kinderen in armoede heeft een baan, maar verdienen structureel te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden.
Hoewel uit het SIRE onderzoek naar voren komt dat ruim 70% van de Nederlanders bereid is zich in te zetten, geeft eenderde aan niet te weten hoe ze dit kunnen doen.

Oproep kabinet

Bijna de helft van Nederland vindt dat de Rijksoverheid en gemeenten de belangrijkste rol spelen bij het oplossen van kinderarmoede. Tegelijkertijd vindt 45% dat de overheid te weinig hulp biedt. Slechts één op de vijf Nederlanders is van mening dat de politiek (ook de eigen partij) zich voldoende inzet voor dit probleem. Bijna de helft van de ondervraagden is bereid op een politieke partij te stemmen die zich inzet voor het aanpakken van kinderarmoede. Als onderdeel van de campagne start SIRE een petitie op SIRE.nl die het nieuwe kabinet oproept met een concreet plan te komen om kinderarmoede structureel op te lossen.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?