‘Meer inclusie is een speerpunt in onze werkomgeving’

Door Redactie Daily Data Bytes | 08-02-2022

Bob Schenk (34) werd bij de gemeente Amsterdam aangesteld als kwartiermaker voor het project Amsterdam – Divers & Inclusief. Zijn opdracht was het MKB te stimuleren tot meer diversiteit op de werkvloer. Toen het fundament hiervoor was gelegd, zocht hij meer verdieping. Nu heeft Schenk bij Motivaction de taak om dit onderwerp een prominente plek te geven in de dagelijkse onderzoeks- en adviespraktijk.

Hoe ben jij gegrepen door inclusiviteit?

‘Ik ben opgegroeid in het Rotterdamse stadsdeel Delfshaven. In de buurt waar ik woonde (Middelland) had in die tijd meer dan de helft van de jongeren een bi-culturele achtergrond. We gingen samen naar het gymnasium en daarna heb ik een ander pad bewandeld dan de meesten van mijn vrienden. Zij kregen na school aantoonbaar minder kansen dan ik, de Nederlander. Hoe voorspoediger mijn carrière zich ontwikkelt, hoe meer de diversiteit uit mijn leven verdwijnt. Dat vind ik raar en onacceptabel.’

Met als gevolg?

‘Dat ik geïnteresseerd raakte in het onderwerp, al ben ik geen activist. Samen met een vriend met een Koerdisch-Turkse achtergrond ben ik na mijn master geschiedenis een uitzendbureau voor statushouders begonnen. Niet de gemakkelijkste weg om iets aan inclusie te doen, maar een bijzondere ervaring. Hierna werkte ik bij ‘Diversiteit in Bedrijf’, een onderdeel van de SER. In die functie initieerde ik het MKB-diversiteitsproject bij de gemeente Amsterdam. Motivaction is mijn volgende stap om een bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen.’

‘Je moet het oog richten op álle groepen die worden uitgesloten’

Gaat het de goede kant op?

‘Bij veel van mijn nieuwe collega’s zit diversiteit in het DNA. Ook steeds meer bedrijven en organisaties beseffen dat diversiteit en inclusie onderdeel zijn van ons dagelijks leven; ieder mens verdient een kans. Dat is een mooie vooruitgang, maar als organisaties echt inclusiever willen worden, moet het oog worden gericht op álle groepen die worden uitgesloten. Mensen met een beperking, chronisch zieken en transgenders bijvoorbeeld. Ook zij behoren tot een groep met minder kansen. Het gaat niet om het behalen van targets in een specifieke doelgroep, maar om als organisatie ruimte te bieden aan ieder mens in onze samenleving.
Veel bedrijven nemen het onderwerp ook om economische redenen serieus. Een wereldmerk als Nike werkt alleen nog met bureaus die diversiteit niet alleen prediken, maar ook toepassen op de werkvloer.’

‘Veel bedrijven nemen het ook om economische redenen serieus’

Wat doet Motivaction hieraan sinds jouw komst?

‘Motivaction doet als een van de weinige bureaus al sinds de jaren 90 veel diepgravend onderzoek in deze specifieke doelgroepen. Wil een opdrachtgever een breed en volledig onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag, dan kun je dit substantiële deel van de samenleving niet links laten liggen. Dat is in een krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld van belang voor werving, behoud en doorstroom van je medewerkers. Maar ook als je een nieuw product op de markt wilt brengen. Dan wil je weten wie jouw potentiële klanten zijn en hoe je ze kunt bereiken. Het is vooral mijn taak om de enorme schat aan ervaring die wij hebben te structureren en onze kennis te verspreiden.’

En intern?

‘Motivaction is de vaandeldrager van dit onderzoeks- en adviesveld, daarom hebben we in november vol overgave het Charter Diversiteit ondertekend. Meer inclusie is ook een speerpunt in onze werkomgeving. In ons managementteam zit maar één vrouw. Maar nu zelfs in het kabinet de verhouding man-vrouw in orde is, komt het bij ons ook zeker goed.’

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?