Totta data lab gaat algoritmediscussie opnieuw aanwakkeren

Door Jan Roekens | 05-11-2019

Totta data lab ontwikkelde onlangs het algoritme CENSO©. Dit algoritme detecteert en censureert gegevens in documenten, bijvoorbeeld persoonsgegevens en handtekeningen. Het afgelopen jaar was er veel aandacht voor de ontwikkeling en het gebruik van algoritmes, zowel in politiek Den Haag als in de maatschappij.


Maar ook in de media: ‘Overheid gebruikt op grote schaal voorspellende algoritmes, ‘risico op discriminatie’, aldus de NOS, eind mei 2019. Belangrijke vraagstukken en wrijvingspunten hierbij gaan over transparantie, privacy en toezicht. Eind mei werd de regering verzocht een richtlijn te ontwikkelen voor algoritmegebruik door overheden. Daarnaast dienen zij een voorstel uit te werken over het toezicht op deze algoritmes. Redenen genoeg om de maatschappelijke algoritmediscussie opnieuw aanwakkeren.

Totta data lab organiseert in samenwerking met Verdonck, Klooster & Associates (VKA) voor de tweede keer het Nationale Algoritme Debat op 13 november 2019. De maatschappelijke algoritmediscussie opnieuw aanwakkeren.

Bron: Totta data lab.nl lab.nl, november 2019

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?