AI-investeringen regio Amsterdam rendabel

Door Redactie Daily Data Bytes | 15-11-2021

Investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) in de regio Amsterdam bieden een fors rendement. Iedere euro die in de regio in R&D rondom AI wordt geïnvesteerd, kan op de lange termijn ruim vijf euro aan extra economische welvaart opleveren. Dat blijkt uit onderzoek door SEO Economisch Onderzoek.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Amsterdamse coalitie AI Technology for People en Amsterdam Data Science. SEO ontwikkelde een raamwerk voor het inschatten van het rendement van R&D-investeringen in AI.

Het raamwerk omvat ook een economische rechtvaardiging voor AI-investeringen met publieke middelen. Die zijn volgens het raamwerk gerechtvaardigd als de verwachten baten voor de maatschappij de kosten overstijgen. Dat is volgens de onderzoekers met name het geval bij fundamenteel onderzoek dat niet of slechts beperkt van de grond zou komen zonder overheidsinvesteringen.

Aandacht voor gevolgen

Iedere euro die de overheid in de regio Amsterdam in R&D voor AI investeert, kan op de lange termijn tussen 1,50 en 5,30 euro opleveren. De opbrengst van een specifiek project hangt onder meer af van de vraag of het project in een geografisch kenniscluster plaatsvindt, of het project meer fundamenteel of juist toegepast is en wat het adoptievermogen van het toepassingsdomein is.

Het onderzoek pleit ook voor voldoende aandacht voor de maatschappelijke en ethische gevolgen van AI-investeringen. Zo veranderen taken en banen door de nieuwe technologie. Ook vraagt dit om andere kennis en vaardigheden van zowel werknemers als werkgevers, en om investeringen in opleiding en omscholing.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?