Bijna helft studenten tevreden over digitaal onderwijs

Door Redactie Daily Data Bytes | 08-03-2021

Dit studiejaar vindt ruim driekwart (78%) van het hoger onderwijs volledig digitaal plaats. 45% van de Nederlandse HBO- en WO-studenten is tevreden over deze manier van studeren. Een kwart (26%) is ontevreden. Dat blijkt uit onderzoek van Delta Marktonderzoek.

Het minimale sociale contact is dé grootste frustratiefactor van studenten in het huidige, hoofdzakelijk digitale hoger onderwijs. Zij ervaren de interactie met hun studiegenoten en docenten als lastig. Maar de impact die het gemis aan persoonlijk en fysiek contact heeft op studenten is wisselend.
Het online thuisonderwijs werkt goed bij studenten met een intrinsieke motivatie en heeft bij hen, dankzij meer focus en minder afleiding, een gunstig effect op hun leerprestatie. Een aantal van hen geeft aan het zelfs efficiënter te vinden.

Bij studenten met van nature een meer extrinsieke motivatie is het effect tegenovergesteld: minder concentratie en meer afleiding. Zij missen een strakke dag-structuur met afnemende studiemotivatie tot gevolg.
De negatieve gevolgen van het grotendeels digitale onderwijs worden vooral door studenten ervaren bij wie het gemis aan sociaal, persoonlijk contact inwerkt op hun gemoed. Zij voelen zich eenzaam en dreigen het plezier in de opleiding te verliezen.

Interactie

Goede en slechte ervaringen met online onderwijs houden ook sterk verband met de mate waarin in een online omgeving interactie vereist en mogelijk is. Bij van tevoren opgenomen colleges kunnen studenten die in hun eigen tempo volgen en desgewenst terugluisteren. Dit bevordert het begrip van de leerstof. Werkcolleges en groepsopdrachten – zeker wanneer groepen groter zijn – verlopen vaak moeizamer. In een digitale omgeving ervaren studenten het stellen van vragen, discussiëren en samenwerken in groepsverband als lastiger.

Bij deels of geheel klassikaal onderwijs speelt het gebrek aan sociale contacten niet of veel minder. Het is dan ook niet verassend dat zij dit beter waarderen; 61% is tevreden over hybride onderwijs en 76% over volledig klassikaal onderwijs. Vooral onder WO-studenten spreekt hybride onderwijs aan. Met 72% komt de tevredenheid behoorlijk in de richting van de tevredenheid over volledig klassikaal onderwijs.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?