Houding werkgever beïnvloedt ouderschapsverlof

Door Jan Roekens | 12-07-2021

In opdracht van Women inc. onderzocht Motivaction de ervaringen van werknemers, zowel moeders als vaders, rondom het prille ouderschap in relatie tot werk.

Juli vorig jaar werd het partnerverlof uitgebreid, en hoewel de gewenste effecten van langer verlof zichtbaar zijn, wordt het nog erg weinig opgenomen. De houding van werkgevers speelt hierbij een belangrijke rol, want werknemers nemen namelijk vaak minder partnerverlof op wanneer werkgevers negatief staan tegenover partnerverlof dan wanneer werkgevers er positief over zijn. Werknemers die langer partnerverlof opnemen en werkgevers die positief zijn over het verlof zien juist wel de voordelen.

Balans

Meer dan de helft (59%) van de werkgevers is positief over het partnerverlof van zes weken en denkt dat werknemers na deze periode meer uitgerust aan het werk kunnen gaan. Dit beeld wordt bevestigd door vaders die het langere verlof inmiddels hebben gehad. Zij hebben vaker zin om weer aan het werk te gaan dan vaders die kort verlof hebben opgenomen. Vaders die zes weken verlof konden opnemen zijn vaker tevreden met de lengte van het verlof dan vaders die maar vijf dagen verlof konden opnemen. Vaders met langer verlof hebben daarnaast vaker het idee dat er in de organisatie rekening wordt gehouden met hun nieuwe vaderschap; zij vinden de combinatie van ouderschap en werk dan ook minder moeilijk dan partners die korter met verlof konden gaan. Langer partnerverlof lijkt dan ook een goed startpunt te zijn voor de balans tussen werk en zorg.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?