Miles Research onderzoekt lange wachtlijsten GGZ

Door Redactie Daily Data Bytes | 18-08-2022

In de media is vaak te horen dat mensen die psychische ondersteuning zoeken vaak (te) lang moeten wachten op hulp. Uit cijfers blijkt dat 85.000 mensen op een wachtlijst staan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) wilde graag een beter beeld krijgen bij deze cijfers, vooral over hoeveel mensen vaker ingeschreven staan op een wachtlijst. Miles Research dook samen met BDO Advisory in dit onderwerp.

Als veel mensen op meerdere wachtlijsten ingeschreven staan, zou het ‘netto’ aantal wachtenden lager kunnen uitvallen. Vooral vanwege de gevoeligheid is dit een lastig onderwerp om scherp in beeld te krijgen. Daarbij speelt ook dat partijen in het veld soms tegengestelde belangen hebben.

De beste route zou het gebruik van interne data van alle GGZ-aanbieders zijn. Dat bleek om diverse redenen niet uitvoerbaar. Miles en BDO kozen daarom voor het uitvoeren van een panelonderzoek. Ze selecteerden een zeer specifieke groep van respondenten die zich het afgelopen jaar hebben ingeschreven bij een GGZ en stelden hen diverse vragen. Vanwege de aard van het onderwerp moest voorzichtig met vraagstelling en privacy-aspecten worden omgesprongen.

Probleem versterkt zichzelf

De belangrijkste vraag was hoeveel mensen meer dan één keer op een wachtlijst staan. Dat blijkt bij 21% van de deelnemers aan het onderzoek het geval te zijn. De belangrijkste reden om zich vaker in te schrijven is de lange wachttijd (49%). Het lijkt erop dat het probleem zichzelf dus versterkt. Vooral mensen met een eet-, verslaving- of persoonlijkheidsprobleem melden zich vaker aan. Verder valt op dat jongeren en mannen meer geneigd zijn zich vaker aan te melden. Het hele rapport en een samenvatting zijn hier te vinden: https://miles-research.com/dubbelwachtenden-ggz/

Miles Research is Kennispartner van Daily Data Bytes

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?