Nederlanders staan open voor diversiteit in hun vriendschappen

Door Redactie Daily Data Bytes | 03-11-2022

In Nederland hebben we gemiddeld vier goede vrienden die dicht bij ons staan. Hoewel die vrienden onderling veel overeenkomsten vertonen, staat bijna iedereen open voor meer diversiteit in hun bredere vriendenkring. Dat blijkt uit het Vriendschapsonderzoek 2022, uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Stichting Vier de Vriendschap.

Volgens stichting Vier de Vriendschap is het belangrijk om bewust aandacht te besteden aan vriendschappen, omdat ze onmisbaar zijn in ons leven. Het recente onderzoek wijst dat ook uit. Zo zegt 96% van de respondenten dat vriendschappen hun leven leuker maken. Daarnaast laat 92% weten dat vriendschappen belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven; een percentage dat significant hoger ligt dan bij de meting een jaar geleden (82%).

Inner circle, outer circle

Gemiddeld hebben Nederlanders vier goede vrienden in hun ‘inner circle’. Het contact binnen deze kring is hecht en onderling vertonen de vrienden doorgaans veel overeenkomsten. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat degenen die overeenkomsten vertonen ook openstaan voor meer diversiteit in hun vriendschappen. Liefst 92% doet dat voor vrienden van een andere leeftijd. 89% staat open voor vriendschappen met mensen van een andere sekse, of met een andere opleiding en hobby. En 78% staat open voor nieuwe vriendschappen met mensen die een andere migratieachtergrond of leefstijl hebben.

Diversiteit is al een stuk vanzelfsprekender binnen de zogeheten ‘outer circle’; een vriendenkring van gemiddeld tien mensen waartussen het contact iets minder hecht is. Vanwege de wat grotere onderlinge verschillen binnen deze vriendenkring, is de outer circle nog altijd waardevol.

Toename fysiek contact

Contact tussen vrienden bestaat zowel uit fysiek als digitaal contact. Vier op de vijf mensen praten met hun inner circle via WhatsApp. Binnen de outer circle geldt dat voor driekwart van de mensen. Deze aantallen zijn niet wezenlijk anders dan voor de coronapandemie. Het fysieke contact tussen vrienden is wel toegenomen, vergeleken met de situatie voor de pandemie. Voor de inner circle geldt dat vier van de vijf vrienden fysiek contact met elkaar hebben terwijl dat voor de pandemie met twee op de drie vrienden lager lag. Ook bij de outer circle zien we een toename. Voor de pandemie had iets meer dan de helft fysiek contact met de vriendenkring. Dat is gegroeid naar drie op de vijf.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?