Nederlanders positiever over uitwisselen gegevens

Door Jan Roekens | 20-01-2021

Uit de DDMA Privacy Monitor 2021, uitgevoerd door GFK, blijkt dat Nederlanders steeds positiever zijn over het uitwisselen van hun gegevens met organisaties. Wel hebben de meesten het idee dat ze weinig controle hebben over wat er met hun data gebeurt.

Het aantal mensen dat sceptisch is over het gebruik van data door organisaties is gedaald van 25% naar 20%. Ruim driekwart van de Nederlanders zegt te begrijpen dat organisaties informatie van hen willen om hun marketing effectiever in te zetten of toekomstige dienstverlening te verbeteren. 63% is tevreden met de hoeveelheid informatie die zij aan organisaties geven. Ook vinden meer mensen (van 29% naar 34%) dat de dienstverlening beter wordt als zij data delen.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de helft van de mensen (48%) meer nadenkt over het delen van data. 57% van de Nederlanders maakt zich zorgen over privacy (even hoog als twee jaar geleden). Minder dan de helft (42%) vindt dat de AVG voor betere gegevensbescherming zorgt. Niet iedereen is op de hoogte van de rechten die in de wet worden genoemd: 60% weet dat hij of zij elke organisatie kan vragen om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien.

Vertrouwen

40% noemt vertrouwen als allerbelangrijkste reden om data te delen (in 2019 was dit 37%), bij 55% staat vertrouwen in de top drie. Duidelijkheid over hoe de organisatie omgaat met data heeft de meeste invloed op dit vertrouwen (50%), gevolgd door een keurmerk dat aantoont dat een organisatie goed omgaat met data (40%) en de bekendheid van een organisatie (32%). Artsen en ziekenhuizen (80%), banken (59%) en overheidsinstanties (55%) genieten over het algemeen het meeste vertrouwen. Het vertrouwen in online diensten is dit jaar flink gestegen.

Mensen laten hun bereidheid om data te delen ook sterk afhangen van de manier waarop organisaties met data omgaan. Hoe veilig iemands gegevens zijn is hierbij het meest bepalend (66%), en ook de reden waarom gegevens gevraagd worden (63%) en het soort gegevens waar het om gaat (63%). Vrijwel iedereen wil dat organisaties van tevoren duidelijk maken wat de voordelen zijn van data-uitwisseling, maar toch beïnvloeden deze voordelen bij slechts 21% de deelbereidheid.

Grip op gegevens

Het aantal Nederlanders dat het idee heeft weinig grip te hebben op wat er met hun gegevens gebeurt is gedaald, maar is met tweederde nog steeds de meerderheid. 89% wil meer controle over eigen gegevens. Vrijwel iedereen (96%) vindt het belangrijk om te kunnen kiezen hoeveel en welke gegevens ze willen delen. Mensen handelen overigens niet altijd naar deze behoefte. Zo bekijkt minder dan de helft van de mensen (48%) op een website eerst de cookiebanner, waarin men kan aangeven welke gegevens wel en niet gedeeld mogen worden, voor ze op akkoord klikken.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?