Nederland telt meest inclusieve werkomgevingen

Door Jan Roekens | 13-12-2022

Nederland is Canada gepasseerd als land met ’s werelds meest diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkplekken, volgens Kantars Inclusion Index 2022. Dit nieuwe benchmarkonderzoek meet op wereldwijde schaal de voortgang van het ontwikkelen van een inclusieve en diverse werkomgeving.

Van alle gemeten sectoren is de branche persoonlijke verzorging (kappers, schoonheidssalons enz.) ’s werelds meest inclusieve sector, op de voet gevolgd door bedrijven in de non-profit en de professionele dienstverlening ((juridisch, accountancy etc.). In het algemeen is de voortgang een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving gestagneerd en in sommige landen, zoals Canada, de VS en Italië, zelfs achteruitgaan.

Entertainmentindustrie minst inclusief

Gebaseerd op kwantitatieve inzichten van bijna 13.000 medewerkers uit 13 landen en 24 sectoren, rangschikt de Inclusie Index de meest inclusieve landen en sectoren. De index komt tot stand door het meten van ervaringen van medewerkers, het evalueren van de mate van verbondenheid en het in kaart brengen van de aanwezigheid van discriminatie en negatief gedrag op de werkvloer. Andere bevindingen uit het onderzoek van dit jaar zijn:

  • Nederland, Duitsland, Mexico, Spanje en Canada vormen de top 5 van landen met de meest inclusieve werkomgeving in een zakelijke omgeving.
  • Mexico en Australië laten de meeste groei op het gebied van inclusie op de werkvloer zien t.o.v. 2019, terwijl de VS, het VK en Italië juist lager scoren dan in 2019.
  • De vraag naar bedrijven die meer doen dan alleen het organiseren van themadagen en logo-aanpassingen groeit. Wereldwijd wil 46% van de medewerkers dat bedrijven meer acties ondernemen om structurele verandering op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) te bewerkstelligen. In Nederland geeft 40% van de medewerkers aan dat hun werkgever geen concrete stappen zet, maar dat ze dit ook niet per se nodig achten.
  • Het uitblijven van structurele verandering op het gebied van DEI heeft een significante impact op recruitment en personeelsbehoud: 1 op de 4 medewerkers wereldwijd zegt zijn of haar werkgever waarschijnlijk te gaan verlaten door een gebrek aan inclusie. In Nederland is dit 1 op de 5 (19%).
  • De entertainmentindustrie is samen met de landbouw- en visserijsector wereldwijd het minst inclusief.

Het onderzoek laat zien dat ondanks de inspanningen van bedrijven, progressie op het gebied van DEI is gestagneerd. De wereldwijde index score van 55 blijft daarmee onveranderd ten opzichte van 2020. Tussen 2019 en 2022 hebben acht van de twaalf gemeten markten een daling van hun Inclusion Index-score laten zien. Dit terwijl Mexico (+15%) en Australië (+7%) de afgelopen drie jaar de grootste groei op het gebied van DEI-voortgang hebben laten zien.

Ervaringen

Minderheidsgroepen hebben vaker te maken met negatieve ervaringen tijdens hun werk. Dit komt vooral door een gebrek aan een gevoel van verbondenheid, ervaringen met discriminatie en de aanwezigheid van negatief gedrag:

  • Eén op de twee respondenten wereldwijd die zich als gehandicapt identificeert, heeft het gevoel dat de kansen op persoonlijke ontwikkeling worden beperkt door senior collega’s. In Nederland zegt 41% van deze groep het gevoel te hebben te worden beperkt.
  • Eén op de vier respondenten wereldwijd en in Nederland, die onderdeel zijn van een etnische minderheid, voelt zich ongemakkelijk op de werkplek.
  • Meer dan een derde van de respondenten wereldwijd (33%), tegen één op de vijf in Nederland, die zich identificeren als LHBTQ+ zegt gepest te zijn op werk.
  • Bijna de helft van de vrouwen (49%) zegt te hebben ondervonden dat collega’s de eer opeisen voor gezamenlijke activiteiten.

Structurele verandering

De huidige inspanningen om DEI wereldwijd en in verschillende sectoren vooruit te helpen, worden opgemerkt. 71% gelooft dat hun bedrijf actief stappen onderneemt om meer divers en inclusief te worden. Bijna de helft (46%) is het ermee eens dat ze persoonlijk hebben geprofiteerd van DEI-initiatieven in hun organisatie. Toch is 46% van de respondenten het ermee eens dat hun organisatie meer moeten doen om DEI-ontwikkelingen vooruit te helpen. Werknemers willen bijvoorbeeld een sterkere focus op het stimuleren van structurele verandering.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?