Online vaardig begint offline

Door Redactie Daily Data Bytes | 20-09-2021

Begin 2021 deed CHOICE in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek onderzoek naar de digitale vaardigheid van jongeren. Hoe vaardig zijn ze en hoe kun je dat eventueel verbeteren?

Jongeren zijn te positief over hun eigen digitale vaardigheden. Maar bijna de helft (47%) van de jongeren overschat het eigen niveau. De minder digitaal vaardige jongeren herkennen onveilig onlinegedrag minder goed en zijn ze sceptisch over wat ze van ouders en leraren meekrijgen.
Naarmate jongeren ouder worden schatten zij hun digitale vaardigheden steeds rooskleuriger in. Driekwart van de oudste groep (14-15 jaar) zegt over voldoende digitale vaardigheden te beschikken, tegenover ongeveer de helft van de jongste groep (10-11 jaar). Bij het toetsen van de vaardigheden blijkt echter dat slechts 39% een score haalt die als voldoende kan worden beschouwd.

Gesprek starten

Hoe jonger kinderen zijn wanneer ouders voor het eerst het gesprek aanknopen over mediagebruik, des te beter het is. Op jongere leeftijd overschatten kinderen zichzelf minder en zijn ze ontvankelijker voor de lessen van hun ouders. Zo geeft 67% van de 12-jarigen aan dat hun ouders meer van het internet weten dan zijzelf, tegenover een kleine 40% van de 15-jarigen.
Hoewel het onderzoek een positieve relatie laat zien tussen de digitale vaardigheden van jongeren en de mate waarin hun ouders mediagerelateerde onderwerpen met hen bespreken, zeggen de ondervraagden dat ouders zich hierin de afgelopen drie jaar minder betrokken toonden.

Ook blijkt uit het onderzoek dat aandacht voor digitale vaardigheden tijdens de les een positieve invloed heeft op de ontwikkeling hiervan.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?