Ouders vinden mediaopvoeding van kinderen tot 6 jaar niet urgent

Door Jan Roekens | 12-04-2022

Bij driekwart van de ouders staat mediaopvoeding op de laatste plaats – na gezonde voeding, voldoende bewegen, sociaal gedrag en hygiëne. Wel zien ze positieve effecten van media, zoals betere taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ook vinden ze media goed voor de creativiteit. Dit blijkt uit het Iene Miene Media-onderzoek dat eind maart werd gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met CHOICE insights + strategy.

Vooral hoger opgeleide ouders maken zich minder zorgen over de negatieve effecten van media op jonge kinderen. Opvallend is wel dat meer dan de helft van de ouders zegt regelmatig negatieve effecten van mediagebruik bij hun kind te zien, zoals druk of opstandig gedrag, verlegenheid of slaapproblemen. Vooral lager opgeleide ouders of ouders met een andere culturele achtergrond ervaren relatief vaker zulke negatieve uitwerkingen bij hun kinderen.

Kinderen blijken veel tijd door te brengen met media. Zo besteden kinderen van 0 t/m 6 jaar op een dag gemiddeld anderhalf uur aan verschillende media-activiteiten. Dat overschrijdt de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO). Dat adviseert om jonge kinderen tot twee jaar oud liefst zo weinig mogelijk media te laten gebruiken en kinderen tot vijf jaar maximaal één uur per dag.

Kennis

Ouders zijn zich bewust van hun matige kennis over omgaan met media in de opvoeding van hun kind. Slechts drie op de tien ouders denken over voldoende kennis te beschikken. Nog geen 10% van de ouders voelt zich onzeker als ze over mediaopvoeding praten met andere ouders. Ook schatten ze hun kennis over kind en media niet lager in dan andere ouders.

Effect

De coronapandemie lijkt geen blijvend effect te hebben op het mediagebruik van kinderen van tot 6 jaar. De impact uit zich voornamelijk in de tijd die het kind achter een scherm doorbrengt in vergelijking met voorgaande jaren (+18%). Wel lijkt er met het heropenen van de scholen een lichte stijging (van 4% naar 6%) te zijn in het aantal kinderen dat online problemen ervaart, zoals ruzies, pesten of gehackt worden.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?