We staan positief in het leven, maar zijn pessimistisch over de toekomst

Door Redactie Daily Data Bytes | 24-01-2023

Nederlanders zijn uitgesproken over de samenleving: het merendeel van de Nederlanders ziet de toekomst van het land somber in. Desondanks staat men positief in het leven en zijn meer mensen optimistisch dan pessimistisch over hun persoonlijke toekomst. Dat blijkt uit het grootschalige doelgroeponderzoek De hartslag van Nederland van DPG Media, uitgevoerd door Panel Inzicht.

Een meerderheid van 58% is pessimistisch over de toekomst van Nederland. Opmerkelijk is dat deze groep vooral uit ouderen bestaat. Zo zijn 50-plussers het meest pessimistisch en zijn het vaker 60-plussers die de overheid wantrouwen; 20- tot 30-jarigen zijn daarentegen een stuk positiever. Desondanks voelt het grootste deel van de Nederlanders (77%) zich thuis op de plek waar hij of zij woont en zijn meer mensen optimistisch (45%) dan pessimistisch (31%) over hun persoonlijke toekomst.

Uitgesproken opvattingen

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is geïnteresseerd in nieuws (77%), maatschappelijke problematiek (56%) en politiek (51%). Het is niet zo dat het debat door slechts een enkeling met een grote mond gekaapt wordt: vier op de tien landgenoten (40%) zeggen uitgesproken opvattingen over de samenleving te hebben (bij mannelijke zeventigers is dit aandeel het hoogst: 53%). Een derde (33%) rekent zich tot het zogenoemde ‘stille midden’.  Er lijkt een tweedeling te zijn wat betreft het scherp zijn op maatschappelijke misstanden (‘woke’) versus niet van politieke correctheid houden.

Thuisvoelen

Bijna driekwart (71%) van de bevolking zegt positief in het leven te staan, maar voor zestigers en zeventigers (84%) geldt dit in grotere mate dan voor twintigers (57%). Nederlanders lijken ook behoorlijk ruimdenkend te zijn: slechts 4% is het niet eens met de stelling dat iedereen de ruimte moet krijgen om anders te zijn. Zes van de tien landgenoten (58%) zeggen diversiteit te omarmen, 10% doet dat niet. Ruim driekwart (77%) voelt zich thuis op de plek waar hij/zij woont. Hoe ouder men is, hoe meer dat geldt (60% van de twintigers, 90% van de zeventigers). Het aandeel dat zegt de Nederlandse vlag ondersteboven te hangen is het grootste bij de jongste groep in het onderzoek (31% van de twintigers); respect voor het rood-wit-blauw neemt toe met de leeftijd.

 

Bron: dpggrow.nl

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?