Waarden in tijden van corona

Door Jan Roekens | 01-03-2021

Een panelonderzoek in 24 landen, uitgevoerd door professor Ronald Inglehart, Founding President van de World Values Survey Foundation en Martijn Lampert van Glocalities, toont de impact van covid-19 op waarden, emoties en de economie.

In totaal werden 8.761 respondenten uit 24 landen tweemaal ondervraagd. De eerste keer vlak voordat de pandemie de meeste landen in haar greep kreeg en in november 2020. Uit vier decennia onderzoek door Ronald Inglehart blijkt dat mensen door crises meer autoritair en xenofoob worden, maar bij covid-19 ligt dat anders.

De pandemie leidt tot een opleving van progressieve waarden en idealen, met een toenemende roep om gelijkheid, tolerantie en gemeenschapszin en een toenemende nadruk op emancipatie en zelfbeschikking. Deze opmerkelijke effecten zijn een gevolg van de strenge lockdowns, het sociale isolement en de beperkingen van de bewegingsvrijheid. Mensen her-evalueren hun prioriteiten in het leven. Vrijheden en vrijheden zijn schaars geworden en als gevolg daarvan nemen progressieve waarden toe, terwijl patriarchaat en een focus op ‘law and order’ zijn afgenomen. Internationaal vragen mensen om inclusieve groei en om een verkleining van de kloof tussen arm en rijk.

Emotionele schok

Pessimisme, angst en vijandigheid nemen toe, terwijl positieve emoties en hedonisme afnemen. De pandemie is voor velen een emotionele schok. Mensen voelen zich in de steek gelaten door de maatschappij en zien verslechterende toekomstperspectieven. Deze tendens is zichtbaar bij alle generaties, vooral bij jonge volwassenen die zich steeds meer zorgen maken over inkomensongelijkheid, werkloosheid, financiën en de toekomst. Het leven is verslechterd op vele gebieden, waaronder geestelijke en lichamelijke gezondheid, levensvreugde, financiën, sociaal leven, werk, persoonlijk leven en vertrouwen in de mensheid. Als gevolg van de crisis richten mensen zich steeds meer op gezondheid, vitaliteit en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Verder blijkt uit de studie dat vooral jongvolwassenen steeds minder respect hebben voor gezag.

De enquête ziet de volgende negen trends:

  1. Toenemende angst en pessimisme
  2. Toenemende focus op postmaterialisme en vrijheid
  3. Afnemende steun voor patriarchaat en ‘law en order’
  4. Toenemende steun voor emancipatie en gelijkheid
  5. Toenemende aandacht voor delen en de gemeenschap
  6. Afnemende aandacht voor hedonisme, nieuwigheid en schoonheid
  7. Toenemende focus op gezondheid, vitaliteit en het nemen van voorzorgsmaatregelen
  8. Ecologische bezorgdheid neemt toe, maar minder prioriteit in de praktijk
  9. Toenemende nadruk op inclusieve economische groei.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?