Weinig Nederlanders bereid te vechten voor het vaderland

Door Redactie Daily Data Bytes | 03-05-2022

Ruim twee derde van de Nederlanders is niet bereid te vechten voor het vaderland als Nederland betrokken raakt in een militair conflict. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het nieuwe tv-programma Dit is de Kwestie, in samenwerking met Motivaction.

Naar aanleiding van de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne onderzocht het programma hoe groot de vecht– en sneuvelbereidheid in ons eigen land is. Slechts 16% van de Nederlanders zegt nu de wapens op te willen pakken om Nederland te verdedigen.

De bereidheid om te vechten om Nederland te verdedigen is bij mannen groter dan bij vrouwen. Van de mannen zegt 24% de wapens op te willen pakken. Bij vrouwen is dat 9%. Leeftijd speelt in de vechtbereidheid een kleine rol. Alleen 65-plussers zijn beduidend minder bereid ten strijde te trekken (80% versus 68% NL-breed).

Opoffering

Dezelfde vraag werd ook in 2014 gesteld en dat leverde een vergelijkbaar beeld op. Toen antwoordde 15% van de Nederlanders positief op de vraag ‘Als Nederland betrokken raakt bij een oorlog, zou je willen meevechten om Nederland te verdedigen?’. Een vraag die destijds gesteld werd ten tijde van de onrust in de Krim, maar nu nadrukkelijk in het licht van de oorlog in Oekraïne. De opofferingsgezindheid van de Nederlanders is er echter niet groter op geworden.

Vaderlandsliefde

De lage vechtbereidheid roept de vraag op of hoe het gesteld is met onze vaderlandsliefde. Het merendeel (64%) van de Nederlanders zegt graag of zelfs het allerliefst in Nederland te wonen. Eén op de tien zou liever in een ander land wonen. En 2% wil zelfs zo snel mogelijk weg uit Nederland.

Bijna de helft van de Nederlanders (47%) zegt trots te zijn op Nederland en zich er sterk mee verbonden te voelen. 16% voelt die liefde niet. De overige 37% is het noch eens, noch oneens met de stelling ‘Ik ben trots op Nederland en voel mij er sterk mee verbonden’.

Auteur: Redactie Daily Data Bytes, Hoofdredacteur Jan Roekens.

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?