AI, en hoe te overleven als onderzoeker

Door Jan Roekens | 30-05-2023

Technologische doorbraken als GPT-4 en ChatGPT beheersen het nieuws – en het vak. Vormen deze slimme AI-tools een bedreiging voor het bestaan van de onderzoeksexpert? Stephen Phillips, algemeen directeur van Zappi schreef er voor Greenbook een artikel over.

Ooit definieerde managementconsultant Peter Drucker in de jaren vijftig een kenniswerker als iemand die ‘theoretische en analytische kennis toepast die is opgedaan door studie en training om producten en diensten te ontwikkelen’. Wordt die kenniswerker bedreigd? Worden onderzoeksbedrijven vervangen door machine learning-techreuzen? Dat hoeft allemaal niet, we moeten wel de structuur van onze organisaties herinrichten, kijken wat we de klant in rekening brengen voor welk soort werk, en hoe we talent werven, opleiden en behouden.

Op zijn kop

In een paar tellen kan generatieve AI vragen maken voor een consumentenenquête, het kan grote datasets in enkele ogenblikken analyseren, het kan data organiseren en koppelen, waardoor een enquête volledig wordt overgenomen, en het kan conclusies trekken uit complexe datasets. Er is geen fase in het onderzoeksproces dat AI niet op zijn kop kan zetten, van deskresearch en het schrijven van voorstellen tot conceptcreatie en -analyse. En dat is nog maar het begin. ChatGPT is ontwikkeld in slechts twee weken. Tegen het einde van 2023 zullen er 10 ChatGPT’s beschikbaar zijn.

Meta-analyse

Insight-afdelingen gaan er de komende drie jaar heel anders uitzien. Projectmanagers die helpen bij het verzamelen en interpreteren van data, krijgen concurrentie van AI. Om te kunnen overleven moet de rol van ‘eigenaar’ van de data veranderen. Projectmanagers zullen zich moeten aanpassen, want hun werk gaat minder over specifieke data over specifieke onderwerpen. Ze moeten zich vooral richten op het uitvoeren van meta-analyses van trends door de tijd heen en op data uit het verleden, om daarmee toekomstig beleid te bepalen.

Architecten en bouwers

Degenen die zich willen bijscholen of hun werk willen veranderen, kunnen architecten of bouwers worden. Architecten verbinden de punten in de datastromen en zorgen voor toegang tot data. En ze waken over het gebruik van data binnen de organisatie. Bouwers zijn de technici van het onderzoeksproces. Ze gebruiken platforms om data inzichtelijk te maken voor alle geledingen binnen een bureau of bedrijf. Ze werken samen met platformproviders en data-architecten om de kracht en de flexibiliteit van het datasysteem te maximaliseren. Tegen het jaar 2026 heeft AI waarschijnlijk de balans verschoven van insights-afdelingen met projectmanagers en vertalers van data, naar een nieuwe groep deskundigen die als het ware om de data heen zit, die de bedrijfsstrategie beïnvloedt en inzichten deelt in de hele organisatie.

Kosten onder druk

Sam Altman, CEO van OpenAI, voorspelt dat ‘AI ervoor zal zorgen dat de kosten van het computerwerk veel sneller zullen dalen dan de de kosten van fysiek werk. Dat is het tegenovergestelde van wat de meeste mensen verwachten’. Op de lange termijn moeten bedrijven nadenken over hoe ze geld kunnen verdienen aan projecten die niet door AI kunnen worden geleverd.

Nieuwe waarde

In plaats van AI te zien als een bedreiging bij het genereren van inzicht, moeten we kijken naar de toename van inzicht en de realtime beschikbaarheid. Een markt die overspoeld wordt met data heeft menselijke expertise nodig om inzichten te ontwikkelen en te verbinden. Die menselijke expertise – op een hoger niveau – vereist strategisch denken. Door gebruik te maken van de kansen die AI biedt, kunnen onderzoekers nieuwe waarde toevoegen. Er zullen veel minder mensen nodig zijn om data te beheren en veel meer mensen om het grotere verband uit data te halen.

Bron: Greenbook.org

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?