AI-programma ROBUST krijgt NWO-impuls van 25 miljoen euro

Door Jan Roekens | 17-01-2023

ROBUST is een initiatief van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) dat wordt getrokken door de UvA in samenwerking met 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector. Het programma krijgt een extra investering van 25 miljoen euro om het Nederlandse AI-ecosysteem verder te versterken.

ROBUST richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van betrouwbare en uitlegbare AI-technologie voor maatschappelijk relevante vraagstukken in de zorg, logistiek, media, voeding en energie. Het programma ontvangt een bijdrage van 25 miljoen euro vanuit NWO voor de komende 10 jaar.

De extra investering van 25 miljoen euro komt voort uit een NWO-call die tot stand is gekomen op initiatief van de Nederlandse AI Coalitie en heeft betrekking op het betrouwbaar en inzichtelijk maken van de werking van AI. NWO biedt vanuit de Lange Termijn Programma’s sterke publiek-private consortia de mogelijkheid om tienjarige financiering aan te vragen. Naast NWO dragen alle deelnemende bedrijven en kennisinstellingen bij aan ROBUST. Het totaalbudget voor ROBUST bedraagt ruim 87 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Sleuteltechnologie

Het ROBUST programma is complementair aan het AiNed-programma, en zal de samenwerking vormgeven op disseminatie, consolidatie en valorisatie van resultaten, en het behouden van talent voor Nederland. Dit draagt bij aan de ambitie uit de Strategie Digitale Economie van het kabinet om internationaal voorop te lopen bij de mensgerichte ontwikkeling en toepassing van de digitale sleuteltechnologie AI.

170 nieuwe promovendi

Onder de ROBUST-paraplu worden 17 nieuwe publiek-private labs opgestart die onderdeel worden van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), dat daarmee doorgroeit naar 46 labs. Binnen ICAI staat talent- en kennisontwikkeling in AI-technologie centraal. In het komend jaar zal ROBUST 85 promovendi aantrekken. Na vijf jaar volgt nogmaals een wervingsronde voor 85 promovendi.

Twin-win-onderzoek

Net als de overige ICAI labs zullen de ROBUST labs het twin-win-principe in de praktijk brengen: hechte publiek-private onderzoekssamenwerkingen in AI-technologie die leiden tot open publicaties en tot oplossingen die in de praktijk gevalideerd zijn. Wetenschappelijke bevindingen worden getoetst binnen de context van bedrijven.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?