Black Friday 2022 wordt schraal, Green Friday groeit

Door Jan Roekens | 17-11-2022

Ruim een kwart van de Nederlanders verwacht tijdens Black Friday, vrijdag 25 november, te gaan shoppen. Dit is een lichte daling vergeleken met prognoses uit voorgaande jaren. Omdat ook de retail zich opvallend rustig houdt, is de verwachting dat niet meer dan één op de vijf Nederlanders op koopjesjacht zal gaan.

Green Friday, een oproep om minder en bewuster te consumeren en juist niet aan Black Friday mee te doen, speelt hierbij een rol. Inmiddels kent één op vijf consumenten het initiatief. Iets minder dan de helft vindt het sympathiek, goed en inspirerend: misschien wel een extra reden om Black Friday over te slaan. Dit en meer blijkt uit online onderzoek van Motivaction.

Van 2018 tot en met 2021 deed een kwart van de Nederlandse consumenten mee aan Black Friday. Dit jaar verwacht iets meer dan een kwart op koopjesjacht te gaan. Ruurd Hielkema, senior research consultant bij Motivaction: ‘Er lijkt dus sprake te zijn van een lichte groei, maar we weten uit ervaring dat de consument altijd méér belooft dan hij waarmaakt. Bovendien hebben steeds meer mensen last van een dalende koopkracht. Een kwart mijdt daarom zelfs Black Friday. Verder zijn er weinig grote mediacampagnes rond dit thema. Een daling van de deelname tot zo’n 20% ligt daarom dit jaar meer voor de hand.’

Geloofwaardigheid

Steeds meer bedrijven doen bewust niet mee met Black Friday. Want minder consumeren is beter voor het milieu, zo stellen zij. Een groeiend aantal winkels heeft zich al aangesloten bij dit Green Friday-initiatief. Zij houden winkel en webshop op 25 november dicht en vragen aandacht voor minder en/of bewust(er) consumeren. 21% van de Nederlanders kent Green Friday inmiddels en het oordeel van winkelend Nederland is zeker niet negatief. Bijna de helft vindt het een sympathiek (48%) en goed initiatief (46%), en inspirerend bovendien (40%). Aan geloofwaardigheid (35%) valt dan nog wel het nodige te winnen.

Meer besteden

Iets minder dan de helft van de Black Friday liefhebbers durft een inschatting maken van het te besteden budget. Gemiddeld komt dat uit op 274 euro, zo’n vijftien procent meer dan de 239 euro van vorig jaar. Maar de onzekerheid is groot en veel hangt af van de vraag of de consument vindt waarnaar hij op zoek is. Want bijna één op de vijf Black Friday shoppers (17%) meldt dat ze nu veel gerichter op zoek gaan naar een bepaald artikel dan in eerdere jaren. Kerst is daarbij veel minder (42%) dan vorig jaar (55%) de reden om Black Friday aankopen te gaan doen. Het gaat nu vooral (61%) om aankopen die niet bedoeld zijn voor de geijkte cadeaumomenten. 

Meer tv’s, minder voeding

Bovenkleding (27%) en geurtjes (24%) vormen ook dit jaar de top twee van de naar verwachting meest gekochte artikelgroepen. Ze worden op de voet gevolgd door schoenen (23%) en speelgoed (22%). Naar televisies zal dit jaar meer worden gezocht (van 5% naar 12%), mogelijk vanwege het WK voetbal in Qatar. De interesse in levensmiddelen daalt juist (van 13% naar 9%). De weg naar goedkoop boodschappen doen heeft de consument dit jaar al lang gevonden. De twee tendensen tezamen – meer tv’s, minder voeding – verklaren voor tenminste een deel de stijging van het totale bedrag dat de consument op Black Friday denkt te gaan uitgeven.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?