Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud van start

Door Jan Roekens | 11-04-2023

Onlangs vond de oprichting plaats van het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC). Het centrum bouwt voort op de inzet en resultaten van de Data Sharing Coalition, de werkgroep Data Delen van de Nederlandse AI Coalitie en de Gaia-X Hub NL. Alle partijen uit de genoemde coalities zijn aangehaakt bij dit initiatief. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het centrum financieel mogelijk.

Het Centre of Excellence wil antwoord geven op uitdagingen omtrent datadelen en ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van datadeeltoepassingen door relevante tools, kennis en best practices beschikbaar te stellen. Ook gaat het centrum samenwerken met diverse sectorale datadeelinitiatieven zoals de GOFAIR Foundation om eilandvorming te voorkomen en (toekomstige) toepassingen over sectoren heen mogelijk te maken.

Samenwerking

Het Centre of Excellence wil een zo breed en open mogelijk initiatief zijn en zoekt actief samenwerking met andere programma’s en coalities rondom datadelen om zo tot één Nederlands platform te komen, met een stevige internationale verankering. Het centrum wordt geleid door Peter Verkoulen, TNO en tevens voorzitter van de werkgroep Data Delen van de Nederlandse AI Coalitie.

Het centrum sluit aan op de Europese agenda waaronder de Europese datastrategie, wet- en regelgeving zoals de Data Act, en andere Europese datadeel-initiatieven zoals het Data Spaces Support Centre (DSSC).

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?