Een digitale wallet voor elke Europese burger

Door Jan Roekens | 23-08-2022

In een brief aan de Tweede Kamer informeerde de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, het parlement over de voortgang van het ‘Europese Digitale Identiteit raamwerk’ (EDI). Uitgangspunt van de EDI is dat burgers in de digitale wereld autonoom kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun eigen data en identiteit. Daarom zet zij zich in voor de introductie van een ‘digitale wallet’.

De staatssecretaris zegt bezig te zijn met de opzet van een programma dat de inrichting, het toezicht en de governance voor de Nederlandse invulling van de EDI moet vormgeven. De inrichting zal bestaan uit voorzieningen en afspraken om wallets aan burgers en bedrijven uit te geven en die te vullen met gegevens uit overheidsregisters. Om te zorgen dat alle burgers en bedrijven in 2025 gebruik kunnen maken van een hoogwaardige wallet zal in eerste instantie in Nederland een open source wallet worden geïntroduceerd. Gegevensbescherming, informatieveiligheid en toegankelijkheid staan daarbij voorop. De eerste versie van deze wallet moet in 2023 werkend zijn. In het ontwikkelen van de wallet staat co-creatie voorop, zegt van Huffelen, en daarom nodigt ze ook het bedrijfsleven, de wetenschap en ieder ander die zich betrokken voelt uit om concrete bijdragen te leveren.

Meet-up

Op 30 en 31 mei jl. hebben twee ‘EDI Meet-ups’ plaatsgevonden met als insteek om belanghebbenden bij elkaar te brengen en te discussiëren over het in te richten EDI-stelsel en de ontwikkeling van een nationale wallet. In de loop van het jaar zullen meer bijeenkomsten volgen. De Meet-ups zijn in principe open en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp.

Vrijwillig

In de discussie tussen de lidstaten over de ontwikkeling van een Europese wallet is door de staatssecretaris een aantal kanttekeningen geplaatst, die overigens bij partners gehoor vinden. Ze heeft bezwaar gemaakt tegen het universele gebruik van één uniek en persistent nummer en ze heeft aangeboden om met andere lidstaten en de Europese Commissie alternatieven te onderzoeken. Verder benadrukte ze dat het gebruik van wallets vrijwillig moet zijn en dat burgers alternatieven moeten kunnen kiezen in het overheidsdomein, zoals het huidige Nederlandse DigiD. Ten derde pleitte ze voor volledige transparantie in het ontwerp en de werking van het wallet (open source) en ten slotte wil ze een verhandelverbod van gegevens om zeker te zijn dat wallet-leveranciers de gegevens van gebruikers niet verkopen of delen met derden voor commerciële doeleinden. Met andere landen wil ze zich hard maken voor regels rond overvraging, overidentificatie en uitsluiting.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?