Kees Stob van Public Result (links) en Bram Klouwen van Companen

Fusie Companen en Public Result

Door Jan Roekens | 05-09-2023

Adviesbureau Companen in Arnhem houdt zich al lang bezig met onderzoek en beleid rond woningmarkt en leefomgeving. Om opdrachtgevers verder te helpen bij de realisatie van beleid, zocht het bureau naar verbreding van de dienstverlening. Die werd gevonden bij Public Result in Rijswijk, een adviesbureau voor implementatievragen.

‘Een gezonde dosis pragmatisme, betrokkenheid bij maatschappelijke opgaven en de wil om in opdrachten net een stap verder te gaan. Het typeert zowel Companen als Public Result en vormt de basis van ons besluit samen te gaan’, zegt Bram Klouwen, algemeen directeur van Companen. Een samenwerking die zich in de praktijk al bewijst, bijvoorbeeld bij het werken aan uitvoeringsplannen van woon- en woonzorgvisies en bij de monitoring van Regio Deals.

Over sectorgrenzen heen

‘De opgaven van onze opdrachtgevers worden steeds veelomvattender en kunnen vaak niet los van elkaar worden gezien’, aldus Klouwen. ‘Bovendien neemt de druk op dossiers als wonen en zorg, wijkenaanpak en (arbeids)migratie de komende jaren alleen maar toe. Voor een oplossing is een stevige inhoudelijke en onderzoeksmatige basis nodig. Maar opdrachtgevers vragen ook steeds vaker hulp bij de daadwerkelijke uitvoering van die dossiers. Door onze kennis en ervaring te bundelen, kunnen we beter aan die vraag voldoen.’ Kees Stob, directeur van Public Result, zegt hierover: ‘Onze portefeuilles vullen elkaar aan. Samen stappen we over sectorgrenzen heen en denken we buiten bekende kaders. We verbinden thema’s die elkaar raken, zoals wonen, werken en leefbaarheid. Zo kunnen we onze opdrachtgevers beter ondersteunen bij vraagstukken rond brede welvaart.’

Twee adviesbureaus

Companen en Public Result vormen nu formeel één bedrijf, maar blijven twee adviesbureaus met elk een eigen naam en expertises. Companen blijft de partij in onderzoek, procesbegeleiding, beleid en monitoring rond woon-, woonzorg- en wijkgerichte vraagstukken. Public Result is de specialist in beleid en uitvoeringsprogramma’s rond regionale vraagstukken (Regio Deals), arbeidsmigratie, economie en arbeidsmarkt, en wijkenaanpak.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?