Groeiend gebruik van AI door de overheid

Door Jan Roekens | 27-06-2024

Het gebruik van AI door de overheid neemt toe, zo blijkt uit de nieuwste quickscan uitgevoerd door TNO. De quickscan, een vervolg op de studies uit 2019 en 2021, biedt een gedetailleerd overzicht van de huidige AI-toepassingen binnen de publieke sector.

De verkennende studie toont aan dat er op basis van desk research 266 AI-toepassingen in de publieke dienstverlening zijn geïdentificeerd, wat een stijging betekent van 61,21% ten opzichte van 2021 en 254% ten opzichte van 2019. Een groot deel van de toepassingen is gevonden bij gemeenten (105), terwijl 46 toepassingen in samenwerkingsverband zijn ontwikkeld. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn kennisverwerking, archivering & anonimisering (60), en inspectie & handhaving (47).

Wat betreft de gebruikte AI-technieken domineren zowel beeldherkenning (80) als spraak- & tekstherkenning en NLP (70). Van de 266 toepassingen zijn er 102 geïmplementeerd en bevinden zich er nog 95 in de experimentele fase. De belangrijkste domeinen waarin AI wordt ingezet zijn organisatie & bedrijfsvoering (70), transport & mobiliteit (53) en publieke orde & veiligheid (42).

Volwassenheid toepassingen

In vergelijking met eerdere studies is het aantal toepassingen fors gestegen, ondanks een striktere definitie van AI. Bovendien is er voor het eerst een groter percentage geïmplementeerde toepassingen (38%) dan experimenten (35%), wat wijst op een verdere volwassenheid van AI-toepassingen binnen de publieke sector.

De komst van het algoritmeregister en een betere vindbaarheid van AI-voorbeelden zorgen in 2024 voor meer transparantie over het gebruik van AI in de publieke dienstverlening. Het rapport Quickscan AI in de Publieke Dienstverlening III is hier te vinden.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?