HvA Amsterdam geeft AI impuls

Door Jan Roekens | 22-02-2021

De HvA start als eerste hogeschool in Nederland een Centre of Expertise rond Applied Artificial Intelligence, samen met partners vanuit het bedrijfsleven en de publieke sector. Daarmee krijgt kennis rond toegepaste AI een grote impuls in de regio Amsterdam. Bijzonder is dat studenten van alle opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam via labs gaan leren hoe zij AI kunnen toepassen in hun vakgebied: van verpleegkunde en ICT tot lerarenopleidingen.

In Nederland is er dringend behoefte aan meer kennis en talent rond AI, met name in het MKB en de publieke sector. De HvA springt daar op in, als grootste kennisinstelling van de regio Amsterdam. De hogeschool werkt hierin samen met onder meer AI Technology for People, Amsterdamse kennisinstellingen, gemeente Amsterdam, Amsterdam Data Science en de Amsterdam Economic Board.

Met het nieuwe Centre zet de HvA breed in: streven is dat alle studenten van de hogeschool de vaardigheden en kennis meekrijgen om AI te kunnen toepassen in het eigen vakgebied. Daarvoor zijn zeven labs opgericht (o.a. op het gebied van retail, media, zorg en onderwijs), waaraan ook de sectoren zelf zijn verbonden.

Ethiek

Het Centre of Expertise geeft extra aandacht aan de ethische kant van AI. Algoritmes kunnen bepaalde informatie uitsluiten, en dat pakt niet altijd goed uit voor gebruikers. Via het Responsible AI Lab onderzoekt de hogeschool hoe je inclusief en verantwoorde AI-oplossingen ontwerpt. Tot slot gaat de HvA de impact van AI op werkveld en maatschappij onderzoeken. Het streven naar inclusieve, verantwoorde AI staat daarbij voorop, waarbij de gebruiker centraal staat. Dit resulteert onder meer in tools, instrumenten en trainingen voor bedrijven, gemeenten en publieke organisaties.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?