I&O Research nieuwe uitvoerder van de JenV Monitor

Door Jan Roekens | 18-10-2022

Vanaf 2022 voert I&O Research de JenV Monitor uit, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De JenV Monitor is een grootschalig kwantitatief onderzoek naar de houding en kennis van Nederlanders over onderwerpen waar het ministerie zich mee bezig houdt.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil graag inzicht verkrijgen in de houding en kennis over onderwerpen als veiligheidsbeleving, drugs, ondermijnende, georganiseerde criminaliteit en mensenhandel, de rechtsstaat en migratie en asiel. Daartoe laat JenV tweemaal per jaar een monitor uitvoeren. Sinds dit jaar wordt de monitor uitgevoerd door I&O Research.
De monitor wordt elk voorjaar en najaar uitgevoerd. Hiervoor worden ruim 2.000 inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder, die lid zijn van het I&O Research Panel, benaderd met een online vragenlijst. De uitkomsten van het onderzoek worden door de beleidsafdelingen en de communicatieafdeling van JenV gebruikt om verschuivingen in de publieke opinie te signaleren en zo een vinger aan de pols te houden.

Naast de JenV Monitor voert I&O Research ook kortlopende onderzoeken (flitspeilingen) uit naar actuele, maatschappelijke ontwikkelingen of vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is een zevental peilingen naar de houding van Nederlanders met betrekking tot de opvang van asielzoekers en statushouders in Nederland.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?