Kabinet: iedereen blijft baas over eigen persoonsgegevens

Door Jan Roekens | 18-08-2022

Als het aan het kabinet ligt wordt hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers verboden. Als hiervan wordt afgeweken moet dat wettelijk worden vastgelegd. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt voor advies bij de Raad van State. Deze week berichtten wij al over een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens dat hergebruik afwees.

Het doel van de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is dat overheidsorganisaties meer en vaker open data beschikbaar stellen, bijvoorbeeld voor hergebruik en voor onderzoek. Het gaat dan over informatie die al openbaar is en waar niet extra voorzichtig mee omgegaan hoeft te worden. Tegelijkertijd vindt het kabinet dat de overheid zeer terughoudend moet zijn met het hergebruik van persoonsgegevens in overheidsdata. Daarom verbiedt het kabinet in het gewijzigde wetsvoorstel het hergebruik van persoonsgegevens uit openbare registers.

Vorig week maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) haar advies op de voorgenomen wetswijziging openbaar. De AP adviseerde onder andere om een expliciet verbod op het hergebruik van persoonsgegevens op te nemen in het wetsvoorstel. Dit verbod is door het kabinet al verwerkt in het nieuwe conceptwetsvoorstel.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?