Kamerbrief publieke controle op algoritmen

Door Jan Roekens | 13-10-2022

In een brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft staatssecretaris de Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Rechtsbescherming, geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet wil omgaan met de inzet van algoritmen. We vatten de brief kort samen.

Het Kabinet zet stappen om burgers beter te beschermen tegen ongewenste effecten van de inzet van algoritmen met aanvullende wetgeving en investeringen in informatievoorziening, toezicht, handhaving, kennisdeling en bewustwording.

Het Kabinet investeert in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens, introduceert een algoritmetoezichthouder en versterkt de samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders.

Het Kabinet is momenteel in gesprek met de AP en andere toezichthouders om te bepalen welke taken de nieuwe algoritmetoezichthouder krijgt, op welke soorten algoritmen het toezicht moet houden en wat nodig is voor de inrichting van de toezichthouder.

In 2023 wordt een overzicht gegeven van de verhouding tussen bestaande toetsingskaders in relatie tot algoritmen en ‘wie precies wat doet’ als het gaat om de toezichthouders.

Er moet nog bij wet geregeld worden dat de algoritmetoezichthouder wettelijke bevoegdheden krijgt. Wel kan de toezichthouder in 2023 van start met taken waarvoor de bevoegdheden niet wettelijk hoeven te worden geregeld.

De brief zal binnenkort worden besproken in de commissie Digitale Zaken.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?