Kirsten Andres verlaat NIMA voor Nationaal Ouderenfonds

Door Jan Roekens | 19-01-2023

Kirsten Andres (foto) gaat NIMA verlaten. Ze was voorzitter/directeur sinds 1 februari 2020. Vanaf 1 maart wordt zij directeur-bestuurder van het Nationaal Ouderenfonds.

Kirsten Andres: ‘Soms komt je droombaan op je pad. Al sinds mijn studententijd heb ik vrijwilligerswerk gedaan met ouderen en ook in mijn vorige functie heb ik te maken gekregen met de problematiek die eenzaamheid onder ouderen veroorzaakt. Nu mag ik er mijn baan van maken. Komende jaren ga ik mij inzetten om de maatschappelijke impact van het Ouderenfonds te vergroten en de eenzaamheid onder ouderen zoveel als mogelijk te minimaliseren.’

Marieke Romano-van den Hoek (voorzitter Raad van Toezicht): ‘Kirsten werd net na haar aantreden in haar rol van voorzitter/directeur bij NIMA geconfronteerd met de nodige tegenwind als gevolg van covid. Ze heeft NIMA door deze lastige periode geloodst en onder meer de overstap naar digitaal examineren, online classes en online evenementen succesvol geïntroduceerd. Ze heeft invulling gegeven aan een nieuw bestuur, de zichtbaarheid van NIMA vergroot en belangrijke stappen gezet in de digitale transformatie van NIMA. Er staat nu een sterk NIMA-bureau. We vinden het heel jammer dat ze gaat vertrekken en zullen haar missen om haar enthousiasme en haar inzet voor NIMA, het prettige samenwerken en wensen haar veel succes.’

Mike Moolenbel, die tot 1 november 2022 voorzitter was van de Raad van Toezicht van NIMA, zal als interim-directeur de taken van Andres overnemen tot er een nieuwe voorzitter/directeur is aangesteld.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?