MediaTest doet belangeloos onderzoek voor waterschap Hollandse Delta

Door Jan Roekens | 09-07-2024

In het kader van haar 25ste verjaardag heeft MediaTest belangeloos 25 uur onderzoek uitgevoerd voor waterschap Hollandse Delta. Voor deze MediaTestDag, een traditie sinds 2018, werd uit 14 maatschappelijke inzendingen voor waterschap Hollandse Delta gekozen.

De onderzoeksbehoefte van waterschap Hollandse Delta was om meer inzicht te krijgen in wat de bestaande kennis op het gebied van wateroverlast is, hoe de inwoners dit ervaren, wat ze zelf doen en wat ze daarbij verwachten van het waterschap. De centrale vraag ‘hoe ga je om met wateroverlast in het dagelijks leven?’ stond hierin centraal. Daarbij is er ook gekeken naar de bekendheid van de waterschappen (waaronder Hollandse Delta) én de waardering van de communicatie onder de doelgroep omtrent wateroverlast en de gevaren van het water.

Sneltreinvaart

In een intensieve dag is het volledige team van MediaTest aan de slag gegaan met deze onderzoeksvragen. Binnen 25 uur ging het team in sneltreinvaart van hypotheses naar vragenlijst en analyse. De vragenlijst is uitgezet onder een groot panel van Panel Inzicht, dat belangeloos zijn panel beschikbaar stelde. Binnen een paar uur was er antwoord van ruim 400 respondenten. Terwijl de online vragenlijst live stond, werden er zes kwalitatieve interviews gehouden om een nog completer beeld te krijgen van de materie. Na de data-verzameling werden de resultaten geanalyseerd en om 22.00 uur konden de eerste inzichten worden gedeeld met waterschap Hollandse Delta. Daarmee was deze editie van de MediaTestDag wederom geslaagd.

Achtergrond Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta zet zich in voor (schoon) water, stevige dijken en veilige (vaar)wegen op de Zuid-Hollandse eilanden. Het waterschap wil inwoners bewust maken van het belang en potentieel gevaar van water.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?