Meer gebruik geavanceerde AI-modellen

Door Jan Roekens | 23-06-2022

Binnen de data-driven marketingsector worden modellen steeds geavanceerder. Dat blijkt uit de DDMA AI Maturity Test 2022. Van de organisaties die AI inzetten zegt 92% meer gebruik te maken van geavanceerde machine-learning-technieken.

De vooruitgang in de sector is vooral duidelijk bij kleine organisaties (<500). Slechts 10% zegt zich voornamelijk op ‘traditionele’ statistische technieken te richten. Vorig jaar was dat nog 50%. Wel zijn grote organisaties (>500) vaak verder in hun AI Maturity dan kleine bedrijven. Ook is duidelijk dat AI vooralsnog niet op een ‘holistische’ wijze wordt aangepakt. Slechts 20% van de participanten die AI inzetten doen dat vanuit een overkoepelende organisatorische visie.

60% van de organisaties die AI gebruiken doet dat voor echte innovaties en processen, en niet alleen voor geleidelijke verbeteringen. Meer dan de helft daarvan (33%) zegt dat AI voor een aantal essentiële businessprocessen wordt ingezet. Respondenten met een meer technische achtergrond schatten dit overigens positiever in dan de businesskant van de sector.

Ethiek

Ethiek komt steeds meer aan bod binnen de wereld van AI. Onderwerpen als de uitlegbaarheid van modellen, de risico’s van de modellen voor de consument en de verantwoorde inzet ervan wegen vooral in grote organisaties steeds meer mee in het ontwikkelen van AI. 84% van de grote organisaties zegt dat zij haar AI-modellen kan uitleggen. Toch zegt nagenoeg de helft (54%) eerder te focussen op het behalen van resultaten dan op de uitlegbaarheid van AI.

In de verantwoording van het onderzoek zegt DDMA dat er geen garantie is dat de resultaten representatief zijn voor alle bedrijven in Nederland. De test werd uitgevoerd bij 52 organisaties.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?