Nieuwe EDPB-guidelines over dark patterns

Door Jan Roekens | 31-03-2022

De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines vastgesteld over het herkennen en vermijden van dark patterns op sociale media. Ook heeft de EDPB guidelines opgesteld over de samenwerking tussen de Europese privacytoezichthouders.

De ‘Guidelines on Dark patterns in social media platform interfaces: How to recognise and avoid them’ geven praktische aanbevelingen aan ontwerpers en gebruikers van sociale media. Dark patterns zijn interfaces die gebruikers ‘sturen’ om keuzes te maken die ze niet willen maken en die mogelijk zelfs schadelijk voor hen zijn.

De guidelines geven veel voorbeelden van dark patterns, zodat mensen deze kunnen herkennen en vermijden. Voorbeelden:

  • Het overladen van gebruikers met informatie of opties, wat ertoe leidt dat zij meer persoonsgegevens verstrekken dan normaal.
  • Het voor gebruikers moeilijk of zelfs onmogelijk maken om zich te informeren over de privacyopties die zij hebben op een pagina.
  • Het opzettelijk onduidelijk ontwerpen van de interface waardoor het voor gebruikers niet duidelijk is waarvoor hun persoonsgegevens worden verwerkt.

Samenwerking privacytoezichthouders

De samenwerking tussen de Europese privacytoezichthouders is vastgelegd in artikel 60 van de AVG. De toezichthouders werken volgens het één’-loketmechanisme: organisaties die grensoverschrijdende verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, krijgen met maar één toezichthouder te maken.

De nieuwe ‘Guidelines on the application of Article 60 GDPR’ helpen toezichthouders om de samenwerking bij grensoverschrijdende klachten en onderzoeken te verbeteren. De guidelines kunnen ook voor organisaties en betrokkenen belangrijk zijn. Zo geven ze inzicht in de organisatie van de samenwerking op Europees niveau.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?