NPSO lezingenmiddag over gender, etniciteit en gezinssamenstelling

Door Jan Roekens | 14-04-2022

Op 21 april a.s. organiseert het Nederland Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) een online lezingenmiddag over het meten van sociodemografische kenmerken. Het programma duurt van 14.30 uur tot 16.45 uur. Leden en niet-leden kunnen gratis deelnemen.

Het platform zegt in een toelichting dat aan de ene kant in onderzoek steeds meer gebruik wordt gemaakt registerdata, en aan de andere kant is te zien dat gangbare opdelingen niet meer de lading dekken en ook nodeloos stigmatiserend of kwetsend zijn. De eenvoudige tweedeling voor gender, de bepaling van etniciteit op basis van geboorteland en de samenstelling van het gezin rond huishoudhoofden (soms zelfs nog kostwinner genoemd), is niet altijd meer in overeenstemming met hoe mensen zichzelf zien of hoe ze leven. Verder kunnen dit soort opdelingen bijdragen aan het in stand houden van een achterhaald en stigmatiserend beeld.

De opdelingen staan daarom steeds vaker ter discussie. In officiële statistieken heeft gender nog vaak maar twee opties, terwijl in verschillende landen een juridisch debat loopt over (h)erkenning van meerdere genders of het zelfs afschaffen van geslachtsregistratie. Dat in Nederland de WRR oproept om afscheid te nemen van de tweedeling westers en niet-westers, kan gezien worden als een voorbeeld van het meegaan met de tijd.

Bezinning

Tijd voor bezinning, zo zeggen de organisatoren van de middag, ‘want in hoeverre deugen onze definities en sociodemografische (kern)vragenlijsten nog, en hoe zou het anders kunnen of moeten? Als we liever een (uitgebreide) zelf-indeling van gender meenemen in onderzoek, wat zijn dan de implicaties voor rapportage en wegingen? Is geboorteland niet een te gekunstelde manier om etniciteit vast te stellen? Zijn de huidige samengestelde samenlevingsvormen nog wel in simpele indelingen te vatten?’

Onderdelen van het programma zijn bijdragen over Veranderende gezinsverbanden: Nieuwe kennisvragen en dataverzamelingen (prof.dr. R. van Gaalen, CBS/UvA), Groeiende migratiediversiteit leidt tot een nieuwe manier van kijken naar en spreken over herkomst (dr. L. Sterckx, SCP) en Meten van genderidentiteit in kwantitatief onderzoek (prof.dr. J. Motmans, UzGent).

Aanmelden en informatie via de site van NPSO.

Ben je nog geen lid, dan moet je je eerst (gratis) registeren om je vervolgens te kunnen aanmelden. Mensen die al lid zijn van de NPSO kunnen inloggen en zich meteen aanmelden voor deze bijeenkomst.  De weblink voor de deelname wordt verstuurd aan de geregistreerde deelnemers rond 19 april.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?