Presentatie position paper ‘Ethiek en AI in de praktijk, samenwerken en samen leren’

Door Jan Roekens | 21-04-2022

Op 13 april jl. is tijdens het evenement voor deelnemers van de Nederlandse AI Coalitie het position paper ‘Ethiek en AI in de praktijk, samenwerken en samen leren’ gepresenteerd.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ziet AI als dé nieuwe systeemtechnologie, en dat is in lijn met de visie en de doelstellingen van de Nederlandse AI Coalitie. Vanaf het begin is er aandacht geweest voor maatschappelijke impact van AI, met als speerpunten Ethical, Legal and Societal Aspects. Het position paper is een nadere invulling van de gezamenlijke activiteiten rond ethiek van AI.

Schrijver van het position paper, Daniël Tijink, zegt over de focus: ‘We zetten in op een praktijkgerichte, participatieve en ontwerpgerichte aanpak van ethiek. Praktijkgericht wil zeggen dat er geleerd wordt vanuit de praktijk en voor de praktijk. Met participatie wordt beoogd de verschillende betrokkenen en hun waarden mee te nemen in het ontwerp. Het gaat daarbij niet alleen om het design van de AI-technologie, maar ook om het social design van de toepassingsomgeving en gebruikers.’

Het position paper is hier te downloaden, Meer informatie op Ethiek en PACE.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?