Publicatie ‘Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk’

Door Jan Roekens | 06-12-2022

Op 1 december 2022 is tijdens het eerste nationale congres van ELSA Labs de publicatie Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk gepresenteerd. In deze publicatie wordt een zevental methoden beschreven voor de ethische toepassing van AI. De publicatie sluit aan bij de aandacht die NL AIC geeft aan de maatschappelijke impact van AI.

Binnen het platform PACE van NL AIC zijn het afgelopen jaar in bijeenkomsten verschillende methoden besproken die organisaties ondersteunen bij de praktijk van ethiek en AI. Er is gekeken naar methoden met een bepaalde ‘street credibility’. Geen methoden die (wetenschappelijk) perfect zijn, maar vooral methoden die in de praktijk echt worden gebruikt.

Deze praktische insteek is ook de leidraad geweest voor de publicatie ‘Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk‘. Het is geen uitputtend overzicht met een ver uitgewerkte onderlinge vergelijking, maar vooral een beschrijving van een aantal interessante ethische werkwijzen. Ze verschillen behoorlijk van elkaar op een aantal aspecten, zoals de context waarin ze worden gebruikt, wat het van een organisatie vraagt om de methode in te zetten en welke resultaten de methode oplevert.

U kunt de publicatie hier downloaden, of hier meer lezen over het onderwerp ethiek en het platform PACE van NL AIC.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?