Rechtbank vindt beschuldigingen tegen CEO ESOMAR ongegrond

Door Jan Roekens | 10-01-2023

De rechtbank Amsterdam heeft in kort geding geoordeeld dat de beschuldiging over verkiezingsfraude tegen voormalig CEO Parves Khan die door ESOMAR werd geuit rond de verkiezing van een nieuwe Council niet gestaafd wordt door de feiten. ESOMAR werd opgedragen dit aan de leden te melden.

Op 2 december schreef ESOMAR aan de leden dat de verkiezingen voor de Council moesten worden overgedaan vanwege ‘ernstig wangedrag’ tijdens de verkiezingsronde. Twee medewerkers werden daarom ontslagen. Toen de vorige interim-CEO Pravin Shekar weer zijn oude positie innam, in plaats van Parves Kahn, werd duidelijk dat de laatste een van de twee was. ESOMAR zei in december dat een onderzoek naar de verkiezing van Nikki Lavoie tot voorzitter van de Council voor de periode 2023-2024, en die van acht andere nieuwe leden, voldoende bewijs had opgeleverd voor de conclusie dat er inmenging in het proces had plaatsgevonden en dat daarom de uitslag als ongeldig moest worden beschouwd. Er was, volgens ESOMAR, sprake van ‘ernstig wangedrag van ESOMAR-medewerkers in de loop van het verkiezingsproces, evenals tijdens het daaropvolgende onderzoek’.

Rectificatie

Na de uitspraak van de rechtbank gaf ESOMAR eind december een verklaring uit, waarin staat: ‘In een bericht op de website van ESOMAR gepubliceerd op 2 december 2022 en in een mailing aan de leden van dezelfde datum, hebben ESOMAR B.V en de ESOMAR Association beweerd dat CEO Parves Khan heeft bijgedragen aan verkiezingsfraude binnen de organisatie, en dat ze zich tijdens het daaropvolgende interne onderzoek ook ernstig heeft misdragen. Bovendien suggereerde ESOMAR dat Khans gedrag zo ernstig was dat dat haar onmiddellijke ontslag rechtvaardigde. Deze aantijgingen tegen Khan vonden geen enkele steun in de feiten. De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam oordeelde derhalve dat deze publicaties onrechtmatig waren jegens Parves Khan, en onmiddellijk door ESOMAR moeten worden gerectificeerd.’

In een later bericht aan de leden meldt ESOMAR door de raadsman is geadviseerd om in beroep te gaan. Of dat ook gebeurt, is niet bekend. Inmiddels is wel begonnen met een nieuwe verkiezingsprocedure.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?