Rechtszaak MOA versus Nederlandse Staat en CBS op 16 juni

Door Jan Roekens | 02-06-2022

Op 16 juni vindt de zitting plaats in de bodemprocedure van de MOA tegen het CBS en de Nederlandse Staat over de rechtmatigheid van beleidsregels die zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Inzet van de procedure is om de beleidsregels die EZK in 2020 opstelde van tafel te krijgen. Die regels geven – volgens de MOA – het CBS meer ruimte om opdrachten van overheden te verwerven en zo dus rechtstreeks te concurreren met de leden van de MOA. De MOA en haar adviseurs menen dat het CBS hiermee ten onrechte vrijelijk werk voor de overheid mag aannemen, buiten de lumpsum. Het CBS stelt zich zo op als private partij. Op die wijze zijn er in de afgelopen jaren, naar de mening van de MOA, miljoenen ten onrechte uit de markt gezogen.

De rechtbank komt op 16 juni in een rechtszitting bijeen inzake deze case. De aanvang is 9.30 uur. De MOA zou het een goede zaak vinden als er veel belangstelling voor de zitting wordt getoond. Dat geeft de rechters het gevoel dat de sector deze zaak zeer hoog opneemt. Dus komt allen!

De contactgegevens van de rechtbank Den Haag staan hier.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?