Reclameindustrie wil CO2-uitstoot meten én verminderen

Door Jan Roekens | 27-06-2024

De media–, reclame en marketingbranches heeft het initiatief genomen om de CO2-uitstoot in de reclameindustrie te meten en te verminderen, conform de Europese CRSD-wetgeving. Op 12 juni vond een eerste vergadering van branchevertegenwoordigers plaats, waarbij ook het Data & Insights Network was vertegenwoordigd.

De initiatiefnemers richten zich op het ontwikkelen van het Carbon Emission Framework (CEF). Het te ontwikkelen CEF moet ervoor zorgen dat bedrijven en bureaus op gelijke wijze rapporteren over de uitstoot van creatie, productie, media-inzet en dataopslag van campagnes en daarmee voldoen aan de Europese wetgeving (CSRD).

Het streven is om tot één gedeelde en gecertificeerde rekenmethodiek te komen, waarbij partijen wel in staat blijven om eigen tooling te gebruiken.

Standaard

Het doel van de meeting op 12 juni was gezamenlijke inspanningen bundelen voor een betere toekomst, met als eerste stap het gezamenlijk ontwikkelen van een standaard.

Deelnemers aan de vergadering waren onder anderen vertegenwoordigers van NDP nieuwsmedia, DDMA, PMA, DPG Media, NMO, PIM, Screenforce, Audify, bvA en VIA. Ook het Data & Insights Network was vertegenwoordigde (in persoon van Wim van Slooten).

Bewustwording

Belangrijk punt in de invulling van het Carbon Emission Framework is de bewustwording van de eigen uitstoot en impact, waarbij wordt erkend dat de reclame-industrie een aanzienlijke impact heeft op klimaatverandering. Zo blijkt dat de gemiddelde uitstoot wereldwijd 4,7 ton per persoon per jaar is en in Nederland 9,5 ton per persoon per jaar. Uitstoot van één gemiddelde multimediale reclamecampagne is 70 ton.

De focus van het project is vooral productie en distributie binnen de sector. Het doel is om een gedeelde rekenmethodiek te ontwikkelen, die voldoet aan de Europese wetgeving, maar ruimte laat voor het gebruik van eigen tools.

Eerste mediatypen van start

Het project kent verschillende fasen. In fase 1 worden initiatieven geïnventariseerd. Er is gekeken naar wat andere landen op dit gebied doen, zoals België, Frankrijk, Denemarken en Zweden, en naar mondiale initiatieven zoals GARM en AdNetZero. Het mondiale initiatief wordt zeer breed gedragen en is internationaal ontwikkeld met diverse partijen, zoals EGTA, Outreach, Facebook, Google, WFA, IAB, etc.

Het advies in Nederland is om vooral gebruik te maken van de formules en standaarden die internationaal zijn ontwikkeld. Een eerste lancering vond afgelopen week al plaats voor drie mediumtypen: digital, TV en OOH. De volgende drie mediumtypen (print, radio, cinema) volgen in oktober.

Verzamelen lokale data

Een andere stap is het instellen van werkgroepen die zich zullen richten op het verzamelen en interpreteren van lokale data en het toepasbaar maken van de methodologieën voor diverse mediakanalen.

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?