Samenwerking MOA en Inholland Academy in cursussen Sensorisch Onderzoek

Door Jan Roekens | 10-03-2020

Expertise Center MOA en Inholland Academy zijn een samenwerking gestart in het cursusaanbod Sensorisch Onderzoek. Doel van deze samenwerking is het verhogen van het kennisniveau op gebied van sensorisch onderzoek van medewerkers in voedingsmiddelenbedrijven.


Ten behoeve van deze samenwerking hebben de partijen gezamenlijk een doorlopende leerlijn ontwikkeld, waardoor hiermee voor alle disciplines van medewerkers werkzaam in voedingsmiddelenbedrijven een vakspecifieke cursus beschikbaar is. Met het uitbreiden van het cursusaanbod Sensorisch Onderzoek verwachten MOA en Inholland Academy beter in te spelen op de brede behoefte van (medewerkers in) voedingsmiddelenbedrijven.

Naast de reguliere cursussen Sensorisch Onderzoeker A en Sensorisch Onderzoek B van MOA zijn binnenkort ook de nieuwe cursussen Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole, Sensorisch Onderzoek en Marketing en Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling te volgen.

Sensorisch Onderzoek en Kwaliteitscontrole
Tijdens deze cursus van 2,5 dag leer je van alles over hoe sensorisch onderzoek kan worden ingezet bij kwaliteitscontrole.

Sensorisch Onderzoek en Marketing
Deze cursus van 3 dagen gaat aan de hand van een casus in op het raakvlak tussen marketing en sensorisch onderzoek.

Sensorisch Onderzoek en Productontwikkeling
Productontwikkeling en vooral herformulering (bijvoorbeeld suikerreductie) speelt in veel voedingsmiddelenbedrijven een belangrijke rol. Tijdens deze cursus van 2,5 dag wordt de toepassing van sensorisch onderzoek bij productontwikkeling behandeld.

Meer informatie?

Zowel de MOA als Inholland Academy richten zich vanuit specifieke vakgebieden op praktijkgerichte post-hbo opleidingen voor de werkende professional. Met deze samenwerking worden de krachten gebundeld en worden voedingsmiddelenbedrijven breder bediend in het cursusaanbod.
Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met:

inholland academy– Robin Snoek (Inholland Academy): +31 61 52 79 786, robin.snoek@inholland.nl Website: https://www.inholland.nl/academy/  

– Geke van der Veen (MOA): +31 (0)20 – 5 810 711, gekevanderveen@moaweb.nl Website: https://www.moaweb.nl/profgroep-sensorisch-onderzoek.html

Auteur: Jan Roekens, Hoofdredacteur

Deze artikelen vind je vast ook interessant

Ook de laatste bytes ontvangen?